روز برات در ایراج

از آغاز ماه شعبان را در ایراج ماه برات میگویند وروز ١۴ شعبان روز برات است اصلا در این روزمردم هم همه شاد وخوشحالند از زمانی که ما بچه بودیم وتا به امروز این روز روز خاصی برای ما بود و رنگ و بوی دیگری داشت دراین روز مردم بر سرمزار میروند وبرای مردگان فاتحه میخوانند روز برات یکی از روزهای شاد روستا است که مردم هم با یکدیگر مهربان تر هستند در روز برات کسانی که وقت نداشتند تا پنجشنبه ها یادی از مردگانشان کنند و فاتحه ای برای آنها بخوانند بر سر قبرها میروند قبرها را با آب میشویند فاتحه ای میخوانند وبرای مردگان خیرات میکنند زنان هم سینی به دست بر سر قبرها می آیند و آنچه را که آورده اند برسر قبرها میگذارند ودر آخر باقیمانده آن را بین مردم تقسیم میکنند خیرات در ایراج (شیرینی، نقل ،نان زرد،شل شلی،کماچ ،نان روغنی ،حلوا،خرما و....) میباشد یادش به خیر چقدر در این روز شیطانی میکردیم جیبهایمان پر از شیرنی و نقل میشد وتا چند روز میخوردیم باور کنید چند ساعت پر از شادی را در بین مردگان بودیم و اصلا گذرزمان را احساس نمیکردیم این روز یکی از چند روزی است که میتوانید همه را از کوچک وبزرگ  اهالی روستا را برسر قبرها ببینید همچنین برای کسانی که تازه از دینا رفته اند برات اول میگیرند و با خانواده شان اظهار همدردی میکنند در این روز حتی مرده ها هم میخندند چون این روز ، روزی است غیر از روزهای عادی ..خدا همه رفتگان رابیامرزد فاتحه یادت نره

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد

خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. در بیرجند هم همینطوره. روز برات 1390 شمسی