یادواره شهدای ایراج وبازتاب آن

در آخرین روزهای ماه رمضان امسال یادواره شهدای روستای ایراج به همت حاج آقا عزیز روحانی ماه رمضان ایراج ،شورای ایراج ، بنیاد شهید خور و دیگر ارگانها برگزارشد من از آرشیو چندخبرگزاری مطالب زیر را تهیه کرده ام که خواندنش خالی از لطف نیست

 

نایین- خبرنگار کیهان: مراسم یادواره 6 تن از شهدای روستای ایراج از توابع خور و بیابانک با حضور مسئولان محلی، کارکنان ادارات و ارگان ها، جامعه روحانیت منطقه و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع ایراج برگزار شد. پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، قرائت قطعه شعری در وصف شهیدان والا مقام، ارائه گزارش یادواره شهدا، از حمله برنامه های این مراسم بود.

ن‍‍ای‍ی‍ن‌ -خبرنگار ایرنا: ی‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ ‌ای‍ر‌اج‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ور و ب‍ی‍‍اب‍‍ان‍ک‌ و روس‍ت‍‍ا‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌ ط‍ی‌ ‌آی‍ی‍ن‍‍ی‌ ب‍رگ‍ز‌ار ش‍د. در ‌ای‍ن‌ ی‍‍ادو‌اره‌ ش‍ش‌ ت‍ن‌ ‌از ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ روس‍ت‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ر‌اج‌ ‌از ت‍و‌اب‍‍ع‌ خ‍ور و ب‍ی‍‍اب‍‍ان‍ک‌ ط‍ی‌ ‌آی‍ی‍ن‍‍ی‌ در م‍س‍ج‍د ج‍‍ام‍‍ع‌ ‌ای‍ر‌اج‌ ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ق‍ر‌ائ‍ت‌ ق‍ط‍ع‍ه‌ ش‍‍ع‍ر ش‍‍ع‍ر‌ا‌ی‌ ‌ای‍ر‌اج‌ در وص‍ف‌ ش‍‍ه‍ی‍د‌ان‌ ، ‌ار‌ائ‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌ ی‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ م‍ر‌اس‍م‌ ب‍ود.‌ای‍ر‌اج‌ در 60 ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ خ‍ور و ب‍ی‍‍اب‍‍ان‍ک‌ ن‍‍ای‍ی‍ن‌ و‌اق‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌ .

 

نائین ـ خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی : خور و بیابانک و روستاهای پیرامونش هر یک دلاور مردانی را در درون خود پرورانده که در عرصه نبرد و حضور خالصانه در دفاع مقدس داشته اند. به همین مناسبت مراسم یادواره 6 تن از شهدای روستای ایراج از توابع خور و بیابانک با حضور مسئولین محلی کارکنان ادارات و ارگانها روحانیت منطقه و اقشار مختلف مردم در مسجد جمع ایراج برگزار شد. پخش سرود جمهوری اسلامی ایران قرائت قطعه شعر شعرای ایراج در وصف شهیدان والا مقام ارائه گزارش یادواره شهدا از جمله برنامه های این مراسم بود . گفتنی است ایراج در 60 کیلومتری خور و بیابانک در شهرستان نایین واقع است .

/ 2 نظر / 9 بازدید
محمد مهدی عشقی

با سلام لطفا در مورد مراسم سالگرد شهید علی یگانه در تاریخ 9/8/87ساعت 21.30پنج شنبه در محل حسینیه 14معصوم(ع) اطلاع رسانی مطلوب گردد.با سپاس

بچه کویر

سلام آقای عشقی یه ایمیل براتون فرستادم لطف کنید یه سری بزنید