کاشت پالیز و آفتابگردان در روستای ایراج

هر ساله در این روزها  با پایان یافتن درو جو وگندم کاشت پالیز آغاز میشود  به فرهنگ لغت که مراجعه میکنی معنای پالیز را اینگونه نوشته است((کشتزار، و در زمان ما مزارع صیفی کاری را گویند یعنی آن جایی که هندوانه و خربزه و گرمک و طالبی و کدو و خیار و چغندرو گزر و امثال آن کارند. خِضریج . خربزه زار. خیارزار. کدوزار. هندوانه زار.))

                                 خاک ما را ثانیاً پالیز کن 
                                 هیچ من را بار دیگر چیز کن .

اما کاشت پالیز  در ایراج: زمینهای گندم وجو را که درو میکنند ومحصول روی زمین را جمع آوری میکنند به زمین آب میدهند تا زمین نمدار شود ٣ الی ۴ روز پس از آبیاری که زمین دیگر زیاد گل نیست میگویند باید زمین را بکاریم اما وسایل مورد نظر برای این کار میخی است به نام میخ اِشکین این میخ حالت نوک تیزی دارد ودسته آن همانند دسته بیل است اما قطر میخ زیاد است سر میخ که نوک تیز است حدود نیم سانت وتا به بالا برسد حدود ٣ سانت میشود در ضمن همه هم این میخ را ندارند اما یک شب قبل از کاشتن پالیزآن را در آب میریزند تا خیس بخورد وزودتر جوانه بزند وقتی برای میخ زدن وکاشتن زمین می روندکسی که میخواهد میخ بزند باید وارد باشد که پالیز زیاد تنک ویا به قول ما زیاد پیش هم نباشد این میخ سوراخی به عمق ١٠ سانت ایجاد میکند  یک نفر میخ می زند ویک نفر هم پالیز میکارد ودر هر سوراخ دو الی ٣ دانه پالیز می اندازد البته نا گفته نماند در ایراج بیشتر در زمینهای آفتابگردان پالیز میکارند وکاشت آفتابگردان هم دقیقا مانند پالیز است و وقتی آفتابگردانها بزرگ میشود صحنه بسیار زیبایی در دشت به وجود می آید صبح که به دشت میروی آفتابگردانها همه به روبه خورشید در حال صبح به خیر گفتن هستندوعصر که به دشت میروی همه به سمت غروب به دختر آفتاب عصر به خیر میگویندچند روز که از کاشت پالیز بگذرد آفتابگردانها وهندوانه ها و..سر از خاک بیرون می آورنداما روش دیگری هم برای کاشت پالیز وجود دارد بدین صورت که پس از جمع آوری محصول حالا چه جو یا گندم و...پالیز وآفتابگردان را روی زمین میپاشند همانطور که گندم وجو میکارندوسپس روی زمین خاشاک پهن میکنند وبه آن آب میدهند هر چندکیفیت اینگونه کاشت به مانند میخی نیست این روش را بُری کار میگویند در ایراج به زمینهای کشاورزی هر ١۶ روز آب میدهند به غیر از زمینهای یونجه که هر٨ روز یک بار به آن آب میدهنداما ما در ایراج به غیر از کشت آبی کشت دیم هم داریم در تابستان به دلیل کمبود آب به تمامی زمینها آب نمیرسد به همین دلیل پس از درو جو وگندم این زمینها را بابیل شخم میزنندوبه همان طریقی که گفتم با میخ و..پالیز میکارند واین پالیزها از نم زمین استفاده میکنند ونیازی به آب ندارد یعنی ازوقت کاشت پالیز هیچ گونه آبی به این زمین داده نمیشود وحتی بعضی مواقع محصول این زمینها از زمینهای با کشت آبی بهتر میشود اما در ایراج به غیر از هندوانه ،خربزه ،کدو وخیار محصولات دیگری نیز هست از جمله لوبیا وماش ،پنبه ،کنجد ومردم برای مصرف خودشان گوجه ،بادمجان وسبزی نیز به عمل می آورند البته قسمتهای کوچکی از زمینشان را به گوجه وبادمجان وسبزی اختصاص میدهند که به این قسمت از زمین گوله میگویند همچنین در ایراج خربزه را به صورت کالک مصرف میکنند وکالک همانطور که از نامش مشخص است یعنی کال و همان خربزه نرسیده است که بسیار خوش طعم است وطرفداران زیادی دارد

 (عکس سایت منک)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید