جزئیات جدید از موارد اتهامی فرمانده بازداشتی ناجا

زمین خواری و سوءاستفاده از عوارض پرداختی خودروهای توقیف شده موارد دیگری از اتهامات فرمانده بازداشتی نیروی انتظامی است. در پرونده فرمانده بازداشتی ناجا که سال گذشته پس از چند ماه تعقیب و مراقبت بازداشت شد، علاوه بر ارتکاب اعمال منافی عفت، تبانی با یک تعاونی مسکن و زمین خواری به همراه سوء استفاده مالی از عوارض پرداختی توسط مالکان خودروهای توقیف شده در برخی پارکینگ های ناجا وجود دارد.بر این گزارش، در این سوءاستفاده های مالی یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز که قصد کاندیداتوری در انتخابات دور بعد را هم دارد، شریک بوده است.این در حالیست که فرمانده بازداشتی ناجا برای مورد اتهامی عمل منافی عفت ضمن اعتراف به آشنایی با طرف این عمل از طریق چت اینترنتی، عقدنامه موقتی تهیه کرده و همسر دائم وی نیز این مسئله را تصدیق کرده است.گفتنی است حفاظت اطلاعات ناجا با همراهی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل طی چند ماه تعقیب و مراقبت این نظامی متخلف، در نهایت با دستور آیت الله شاهرودی وی را بازداشت کردند.

برگرفته شده از سایت میزان

/ 0 نظر / 4 بازدید