10 روز وچند ساعت تا ایراج

فقط ۱۰ روز وچند ساعت تا ایراج فاصله داریم چشماتون را ببندید وخودتون را در ایراج ببینید(آژانس مسافرتی بچه کویر رایگان) بوی علف ،بوی مَرغ،طراوت آب وشبنم ،گلهای لاله وسوسن که چندروزی است از خاک سر برآورده در ختان شکوفه داده اند ودیگر کسی نمی تواند منکر بهار شود اما افسوس که سرما نخلهای زیبای ایراج را خشکانده اما دل نخلها زنده است ودوباره جان میگیرند بوی کوچه های خاکی که با یک نم باران از هرعطر وادکلن فرانسوی خوشبوتر میشود آفتاب دلچسبش،شمال (نسیم) مطبوعش ،آب گوارایش و هوای پاکش را که یک نفس سر می کشی و نمی خواهی که دیگر باز دمی داشته باشی سدریزآب، سد زیر دشت،کلاته وکهینو ویک دنیا خاطرات عصرها دم دروازه وبگوو بخند وجوانانی که که در مغازه حبیب ثابتی نوشابه خریده اندتا گلویی تازه کنند وپولش را هم به حساب میزنند وپسر حبیب ثابتی روز ۱۳ بدر لیست به دست دنبال این جوانهای شوخ وشنگ تا پول نوشابه هایش رابگیرد ودنیایست که باید ببینیدواین بچه های شیطون تهرانی واصفهانی که عصرها هنگام برگشتن گله گوسفندان به روستا به وسط این گوسفندهامیافتند وباهاشون کشتی کج میگیرند پیرزنها از یک طرف وحاج جعفر هم از پشت بلندگو نفرین در جگر این بچه ها میگذارندوایراج یک دست خنده وشادی است ما چه خوشبختیم چون ایراج را داریم در عید پنج شنبه هاش چه حس وحالی داره چون اون روز اموات هم خوشحالند از بچه ونوه ونبیره ...همه بهشون سر میزنند صبح جمعه دعای ندبه در مسجد امام حسین چه شلوغه چه حالی میکنه حاج جعفر یاد قدیمها میافته وپیش خودش میگه کاش همیشه اینقدر شلوغ بود از حسینیه قدیم ایراج بگم که شبهای جمعه تو عید چه شلوغ میشه وآسید کاظم دعای کمیل را با چه سوزی می خونه وما حالش را میبریم عید تو ایراج فصل علف چینی آغاز میشه و ایراجیهای شهرنشین شهر را فراموش می کنند وبه روال قدیم به خانواده وفامیل در علف چینی کمک میکنند(باهمه شهری شدنم بوی علف میده تنم) وچه لذیذ است آن نان وپنیری که چندین نفر توی دشت دور هم میخوریم نبود ۱۰ روز دیگر ایراج

anar2.jpg

       این رای من وتوست که ایران فردا را می سازد وعده ما۲۴ اسفندطباطبایی نایینی

/ 0 نظر / 5 بازدید