وباز هم بارش باران در روستای ایراج

از بعد از اذان صبح  بارش باران طراوت خاصی  به روستای ایراج بخشیده است بارش باران همچنان ادامه دارد میزان بارندگی بسیارخوب گزارش شده است امیدواریم این بارندگیها همچنان ادامه داشته باشد وان شاء الله شهرستان خوروبیابانک امسال با کمبود آب مواجه نشود

 

وضع هوای فعلی 
خور بیابانک

16ºC   دما


بارش باران

پدیده جوی  ---   سمت باد آرام   سرعت باد 8000 m   دید افقی 11 ºC   نقطه شبنم 1013 Hpa   فشار 15.2 ºC   گزارش کمینه دمادر ساعت 6:30 29.6 ºC   گزارش بیشینه دما در ساعت 18:30 --    بارندگی 24 ساعتهتا ساعت 9:00 صبح ---   گزارش کمینه رطوبت در ساعت 8:00 ---   گزارش بیشینه رطوبتدر ساعت 8:00
: تاریخ و ساعت بهنگام شدن اطلاعات
30/01/1389  09:30  
/ 0 نظر / 19 بازدید