شرایط احراز و نحوه انتخاب و عزل دهیار

ماده 49 :
شورا موظف است ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده 51 این آیین‌نامه، فردی را به عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حکم و کارت دهیاری به بخشداری محل معرفی نماید.

ماده 50 :
شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و داراییهای نقدی، جنسی، منقول و غیرمنقول که در اختیار دهیاری می‌باشد، همچنین حساب درآمد و هزینه آن را دارد.

ماده 51 :
شرایط احراز سمت دهیار:

 • الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 • ب) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
 • ج) داشتن حداقل 25 سال و حداکثر 65 سال سن و حتی‌المقدور تأهل
 • د) سکونت در زمان تصدی سمت دهیار در روستا
 • هـ ) برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
 • و) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • تبصره : در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات مناسب، شورا می‌تواند با توافق شورای بخش نسبت به تعیین فردی با تحصیلات کمتر برای تصدی سمت دهیار اقدام نماید.
 • ز) داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • ح) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی باشد
 • ط) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت
 • ی) عدم اشتغال به کار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری
 • ک) اشتغال تمام وقت به سمت دهیاری
 • ل) دهیار نمی‌تواند همزمان عضو شورای روستا باشد
 • تبصره : در حوزه‌های انتخابیه کمتر از 1500 نفر جمعیت که دهیار به طور نیمه‌وقت فعالیت می‌نماید رعایت بند «ی» و «ک» الزامی نمی‌باشد.

ماده 52 :
مدت خدمت دهیار از زمان صدور حکم شروع بکار رسمی چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 • تبصره : دهیار موظف است حداکثر یک هفته پس از پایان خدمت از سمت دهیار، کارت و حکم خود را تسلیم شورا نماید.

ماده 53 :
دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی که از قبل توسط بخشدار اعلام می‌گردد، بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت کشور، آموزشهای مورد نیاز را طی نماید.

ماده 54 :
خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می‌رسد

 • 1ـ فوت و جنون
 • 2ـ از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورای روستا
 • 3ـ قبول استعفاء از سمت دهیاری توسط شورا
 • 4ـ عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورا (با رعایت مقررات مربوطه)
 • 5ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از 15 روز بدون کسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذر موجه، به تشخیص شورا.
 • 6ـ صدور حکم محکومیت از طرف مراجع صالح قضایی مبنی بر انفصال از خدمت.

ماده 55 :
چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا، موارد را به صورت واضح به دهیار تذکر کتبی خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح خواهد شد که در این صورت رئیس شورا سئوال را کتباً به دهیار ابلاغ خواهد کرد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، قانع‌کننده تشخیص داده نشود، طی جلسة دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی اکثریت مطلق اعضا، دهیار را برکنار کند و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده 56 :
دهیار موظف است گزارش‌های مورد درخواست شورا را تهیه و در موعد مقرر برای آن ارسال نماید و در صورت تقاضای شورا مبنی بر حضور دهیار و پاسخگویی به سئوالات در رأس موعد و محل مقرر اقدام نماید.

ماده 57 :
دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیت‌های دهیاری را برای شورا و رونوشت آن را برای بخشداری به طور مکتوب ارسال نماید.

/ 2 نظر / 1273 بازدید
ایراجی

دهیار چقدر وظیفه داره بچه کویر یه دهیار هم انتخاب کن تو که زحمت می کشی واقعا تو بچه کویری مگه بچه کویر هشهریانش را تخریب می کنه پس همون بچه سر راهی هستی

سهیل

باسلام چنانچه شخصی دارای همه ی شرایط دهیار شدن را داشته باشد بجز پیان خدمت میتواند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دهیار شود؟