داستان غریبی است....

تحریمی که روزی کاغذ پاره ای بیش نبود امروز لغو کامل آن شعار دلواپسان است. ..پذیرش پروتکل الحاقی که روزی به صلح امام حسن (ع) تشبیه میشد امروز خیانت و جاسوسی تلقی میشود. ..روزگاری مذاکرات فوق سری محسوب میشد اما امروز دانستن حق مردم میشود ...عراقچی که روزی رویش انقلاب خوانده میشد امروز ساده لوح و خائن خطاب میشود. ..آزادسازی نرخ سوخت که روزی جراحی اقتصادی و شجاعت دولت پاک دلواپسان خوانده میشد امروز توطئه براى فشار به رهبری تلقی میشود. ..سفرهای استانی که روزی نماد مردمداری شمرده میشد امروز پرهزینه شده است. ..و مردی که روزی امین امام در ستاد جنگ و معتمد رهبری در شورای امنیت ملی بود امروز خائن و ضد ولایت خوانده میشود...و چه زیبا گفت شاعر که "یکی بر سر شاخه بن می برید..."روحانی آنقدرها هم تنها نشده که عده ای دلواپس با گربه آب کشیدنشان و پخش پیام های پوپولیستیاشان بخواهند کاری کنند که پشت روحانی را خالی کنیم

/ 1 نظر / 34 بازدید
حزب الله

آفرین - احسنت . همیشه از این متنها بذار حال کنیم .درود برتو بر شرف تو برعزت توئ وعفت تو.