شمارش معکوس برای حذف آقای فضل الله اکبر آغاز شد

دیگر گذشت آن زمانی که حاج جعفر تیرکمون بچه ها را میگرفت دیگر گذشت آن زمانی که نفت ایراج راشبانه بشکه بشکه میفروختد ویک پیرزن برای یک بیست لیتری نفت التماس میکرد دیگر گذشت آن زمانی که به بعضیها چند  کیسه آرد میدادند ویک خانواده عیالوار بدون آرد میماند ودردناک تر اینجاست که  آرد دولتی را بعضیها به جای آرد جو به کاه گوسفندانشان میزدند تا پروار شوند دیگر گذشت آن زمان که شبها بر در خانه ها پول برای جدول وجوی میگرفتندوهیچ کس نفهمید پولها چی شد دیگر مردم آگاه شده اندکسانی در راس هستند که زمانی بچه هایی را که شعار ضد طاغوتی مینوشتند لو میدادند ودیگر حکومت ارباب ورعیتی سالهاست که منسوخ شده امروز بچه ها برسر کار نرفتند که هیچ حتی آقای کمیل یزدانی مسئول جمع آوری زباله سه چرخ را تحویل داد حال آقای اکبر به همراه مریدش دهیار زباله ها را جمع کنند جای لوله بکنند آقای دهیار تحصیلکرده  تو خودت برادر نوجوان در ایراج داری که هر روز با موتور ایراج را دور میزند رو راست باش خدا وکیلی با این حرفها موافق است یا او هم به صف مخالفان پیوسته  یعنی این حرفها برایت مهم نبود تا به حال کدام عضو شورا اینگونه بر خورد کرده بود شاید هم حرفهایش برایت دلچسب بوده آقای حسن عشقی مسئول خانه بهداشت ایراج شما نیز باید به این کار اعتراض کنید حرف کمی نیست که بی تفاوت از کنارش رد شد بچه های ایراج معذرت خواهی وپس گرفتن حرف فایده ندارد فقط استعفاء است که میتواند کمی تسلی بخش باشد .

                            ماه درخشنده چو پنهان شود

                         شب پره بازیگرمیدان شود

/ 4 نظر / 4 بازدید
من خودمم

آتشفشان خاموش ایراج به زودی فعال شده فوران خواهد کرد، چه کسانی گرفتار خشم گدازه ها خواهندشد؟ دهیار :به زودی عده ای ازجوانان به روستاهای اطراف میروند(به دلیل افزایش نرخ....) فضل الله :راههای خروج از ایراج را مسدود خواهیم کرد حاج مهدی :گاوداری را ستاد فرماندهی میکنیم غلام > مخابرات را زندان میکنیم در پایان ایراج منطقه نظامی میشود اجتماع جوانا ن مقابل تعاونی ایراج جمع ساعت 8 صبح

یک ایراجی

آقای بچه کویر به نظر من اشتباه شما بزرگتر از فضلی است چرا که فضلی این حرف ناپسند را در یک جمع محدود به زبان آورده اما شما با درج این موضوع حتی روستاهای دیگر را هم خبر کردید و صرفا به خاطر بهره برداری سیاسی به اشاعه این سخنان ناپسند پرداختید. انصاف نیست که اینگونه شفاف، واژه سخیف و ابلهانه رییس شورا را درج کردید. لاقل در درج چنین اخباری نجابت و حیا به خرج بدهید و همانند فضلی عمل نکنید. با احترام- دوستدار ایراج

بچه کویر

بیچاره محمد حسین اشرف که الان در ایراج به سر میبرد عزیزم فکر مینکم زمینها را منابع طبیعی داده چون دهیار هم اونجا زمین داره از ایشان بپرس چون دهیار جان هم از آن زمینهای مرغوب زیاد دارد شما و پدر تان فضل الله ودهیار تا میتوانید تهمت بزنیدبنده اصلا شاید سالی یک بار هم این آقایان را نبینم آقای وحید اکبر راستی اینترنتت هم که adslاز شرکت صبا نت حالا چرا اول میری تو سایت منک بعد میای تو وبلاگ من ناراحت شدم[نیشخند]

دوست

[نیشخند]وحید جون اینجا رو دیگه بد خیط کردی‘میخواستم ازت حمایت کنم دیدم اصلا راه نداره.اما میتونم از بچه کویر خواهش کنم جای اسم و فامیلت ایکس بذاره.البته شاید قبول کنه نمی دونم.