ایراج چه خبر؟؟؟؟؟

انغوزه چینهای ایراج از خرید انغوزه خود توسط شورا وافراد ناوارد ناراضیند انغوزه درجه یک امسال کیلویی ٢٧ هزار تومان است وانغوزه درجه ٢ ودرجه ٣  با قیمتهای پایینی به فروش میرسد درحالی که قرار بوده است کسانی که سابقه بیشتری در انغوزه چینی دارند این انغوزه ها را درجه یندی وکارشناسی کنند اما افراد ناوارد این کار را انجام میدهند و انغوزه چینها معتقدند که انغوزه درجه یک آنها را در حد درجه ٣ پایین آورده اند همچنین قراربوده است امسال فقط شورا انغوزه بخرد در این وسط آقای ....چکاره است؟ البته فعلا اسم ایشان را درج نمیکنم این آقا که به طورسنتی نفوذ زیادی در منطقه خوروبیابانک ونایین دارد این میان چگونه کارشناسی میکند ونظر میدهد ما نمیدانیم البته این را میدانیم به شورا گفته این وسط یامن هم بازی یا بازی خراب ....لبخند

محل زندگی آقای عزیز روحانی ماه رمضان ایراج تغییر کرد ایشان  که در خانه قدیمی پدری دهیار سابق در محله توده ومعروف به (بیخ خرمنها) سکونت داشتند به خانه آقای حسین یگانه تغییر مکان داده واقعا چرا اینجوریا شد ؟؟ این همه از ۳ چرخ حمل زباله برای حمل مصالح ساختمانی استفاده شد که خانه عالم بسازندوپدر این سه چرخ را در آوردند این همه هزینه شد البته از قدیم رسم بوده است که به مهمان بهترین جا رابدهند اما شاید هر کسی دیگری هم بودحاضر نبود در آن محله دورافتاده  وبدون همسایه زندگی کند واقعا ما نمیدونیم چرا از قبل این مسائل را مد نظرقرار نمیدهند در همه جا خانه عالم معمولا نزدیک مسجد در نظر گرفته میشود نه در یک کوچه سنگلاخی فقط یه نکته مبهم این میان وجود دارد این است که این همه هزینه که دراین خانه قدیمی شد هزینه شخصی بوده است یا از بودجه دهیاری یا شورا؟از آقای عزیز میخواهیم که در این ماه بیشتر به مسائل جوانان بپردازد با بچه هاجلسه بگذارد خلاصه مردم رابیشتر آگاه کند  که همیشه به جوانان ونوجوانان به چشم یک متهم نگاه نکنندفقط در زمینه های دینی ومذهبی سخنرانی نکند چون مسائل شرعی و دینی را کاملا حفظیم و به اندازه کافی این مسائل راشنیده ایم ورسانه ملی هم که ماشاء الله در این زمینه کم نمیگذاردسوال

از شورای ایراج میخواهیم که در اسرع وقت نسبت به درست کردن وبازسازی آسفالت قسمت خندق تا پشت بادگیر که برای انتقال  آب چاه چندق به شهرک کنده شده است اقدام نمایدراستی شیر آب شهرک چه موقع افتتاح میشود این همه پول از مردم گرفته شده چندین ماه است که  این قضیه را شورا کش میدهد نگفتین این پول بقیه هم داره یانه  بالاخره مردم باید بدانند در این راه چقدر هزینه شده است؟؟؟؟

                                       

سه چرخ حمل زباله ایراج وتراکتور در روستای ایراج به معضل تبدیل شده است باز هم آقای علی مسعود این سه چرخ  را تحویل داده است از ما نشنیده بگیرید میگویند چون قرار بوده است شورا تراکتور را به ایشان تحویل دهد اما بد قولی کرده وتراکتور  رابه آقای موسوی تحویل داده است ایشان هم قهرکرده واقعا که.. شورا باید  به کسانی که تراکتور وسه چرخ را تحویل میدهد قرار داد ببندد تا هر روز شاهد این مشکلات نباشیم امیدواریم دهیاری جدید هم در این رابطه تصمیماتی بگیرد.متفکر

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید