ایراج چه خبر ؟؟؟

مثل اینکه قرار است فکرهایی برای فاظلاب خانه های اطراف رختشورخانه بشود یه کارهایی انجام شده وقرار است فاظلاب این خانه ها وارد آب کشاورزی شود.

میگن آقای دهیار ولخرجی کرده ومبلغ ١۵٠٠٠٠ ریال بابت توپ وتور تابستان بچه ها به آقای محمد رضا نجفی  تحویل داده است.

 چند وقتی است روی موبایلهای ایراج اسم ((آفرین کوه)) وبعضی مواقع نام ((مهرجان ))مشاهده میشود!!!!! حالا چرا نام مهرجان میافتد را نمیدانم. البته کل منطقه تحت پوشش این سرویس جدیدقرار گرفته است

 

 مواظب خرابی سیفون توالت ها باشیم چون در صورت خرابی حدود 150 لیتر در شبانه روز آب هدر می رود.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید