دیروز گاو به خرمنمان بود ،امروز خرمنکوب و فردا.....

تا حدود 35 سال قبل در روستای ایراج برای کوبیدن سفالهای گندم وجو ازگاو گردون استفاده میکردند که بامشقات زیادی همراه بود وبرای کوبیدن یک خرمن چندین روز باید معطل میشدند خرمنهای قدیم ایراج که چند سالی است ازرونق افتاده وکسی دیگر محصول خود را در  خرمنها نمیگذارد حالت دایره ای شکل دارد وروزی که خبر می کردند که امروز گاو به خرمنتان است همه اهل خانه جمع میشدند وبه خرمن میرفتند گندمها را گرداگرد خرمن میچیدند گردون را به گاو میبستند وروی گردون جایی برای نشستن داشت ویک نفر باید روی گردون مینشست تا وقتی گاو گردون را میکشد سنگین شود وگندمها وجوها را راحتتر از غلاف خارج کند وبچه ها نیز برای نشستن روی گردون لحظه شماری میکردند این کار واقعا طاقت فرسا بود بعد از این که  کار گردون تمام میشد باید با زحمت فراوان کاه را از گندم جدا میکردند و باید با هنجین این کاهها را بادکش میکردند حتما باید باد می آمد تا کاه وگندم از هم جدا شود خرمنها خاکی بود وگندمها همه با خاک وسنگریزه مخلوط میشد باید وقت زیادی برای تمیز کردن گندمها میگذاشتند همچنین گندمها با کوزل مخلوط میشد وباید گندم را غربال میکردند تاگندم وکوزل از هم جدا شود یادش به خیر گاو فتلاح جعفر،گاو جمیله ،گاوبی بی وگاو حسین کبلا علی... اما 35 سال قبل بود که اولین خرمن کوب وارد ایراج شد خرمنکوبهای هندلی که با چه زحمتی باید جابه جا میشد راه خرمنهای ایراج  همه سنگلاخ بود وای... خلاصه چند تا خرمنکوب به مرور زمان وارد ایراج شد این خرمنکوبهابا گازوئیل کار میکرد ومخزن کوچکی روی آن برای آب نصب شده بود که هر چند دقیقه باید درآن آب میرختی تا خرمنکوب داغ نکند وفقط یک نفر مسئول آب خرمنکوب بود این خرمنکوب کارها را سریعتر کرده بود اما باز هم هنگام کوبیدن گندم کوزلها با گندم مخلوط میشد وگندمها را باید غربال میکردی تا این که گذشت و....حدود 6سال قبل بود که دو نفر از اهالی ایراج خرمنکوبهای جدیدی به ایراج آوردند این خرمنکوب به وسیله موتور تراکتور کار میکند وکارها رابسیار سریع کرده مثلا خرمنی را که با خرمنکوب قدیمی از صبح تا ظهر طول میکشید با این خرمنکوب کمتر از 2 ساعت میکوبد وهمه هم راضی هستند ومهمتر از همه این است که دیگر گندمها با کوزل وسنگریزه مخلوط نمیشود خدا خیرشان بدهد هم مردم کمتر خسته میشوند و هم وقت مردم بیهوده از بین نمیرود خسته نباشید  راستی اون گردونهای قدیمی  الان کجاست ؟؟؟

عکسی از گردون کردن با الاغ در تفت یزد


هَنجین( hanjein ): وسیله ای با دسته بلند که انتهای آن دارای چند شاخه می باشد و برای جمع کردن کاه از آن استفاده می شود .
کوزَل ( koozal ): قسمتی از کاه گندم که در هنگام خرمن کردن وارد گندم شود .
کوزل کوب : ابزاری چوبی با دسته باریک و بدنه ضخیم که برای ضربه زدن به خوشه هایی که گندم در آنها باقی مانده و جدا سازی گندم استفاده می شود
.
(باتشکر ازسایت منک)

 

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید