دکتر حسنی در کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس

دکترسید شهاب الدین صدر به عنوان رییس کمیسیون، دکترحسین علی شهریاری نماینده زاهدان و دکتر انوشیروان محسنی بند پی نمانیده نوشهر به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم و دکترشاهرخ رامین نماینده دماوند و فیروزکوه نیز به عنوان مخبر کمیسیون مذکور برگزیده شدند.همچنین دکتر حسین حسنی بافرانی نماینده نایین و دکترعلی کائیدی نماینده ملاوی و پلدختر نیز به عنوان منشی های اول و دوم کمیسیون بهداشت و درمان تعیین شدند.

              آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم         

                                          یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
بچه کویر

آقای مهندس بچه نایین هم هستی فکر نکن نمیدونم اینترنتت را از اصفهان میگیری حالاچی میگی

بچه کویر

آقای به اصطلاح مهندس پیامهایی را که میفرستی هیچ کدام نمایش داده نمیشود پس بهتر است راه درست را در پیش بگیری من از اول با شما با احترام صحبت کردم اما این شمایید که میخواهید دیگران را خراب کنید وتهدید به هک میکنید بچرخ تا بچرخیم در ضمن کارت اینترنتی هم که استفاده میکنی اسمش ((شبکیه است)) شماره تلفنت را هم به زودی اعلام میکنم