این همه زباله آن هم در مسجد!!!

زباله هایی را که در عکس زیر مشاهده میکنید در پشت آبدار خانه مسجد امام حسین ایراج روی هم تل انبار شده است. البته این عکس فقط قسمت کوچکی از این زباله هارا نشان میدهددر ضمن خجالت کشیدم عکس سرویسهای بهداشتی مسجد و همچنین حسینیه را بیاندازم تا ببینید چه خبر است در همه جا از سرویسهای بهداشتی مسجدها استفاده عمومی میشود اما در ایراج همیشه در سرویسها قفل است حالا اگر چندنفر غریبه برای کاری به روستا بیاییند باید برای قضای حاجت در کدام خانه را بزنند یا وقتی از روستاهای اطراف برای ختم یا مراسمی می آیند دیدن این صحنه ها وجه خوبی ندارد هر ساله مردم این همه کمک به مسجد امام حسین وحسینه میکنند ومشکل مالی هم دربین نیست پس حداقل نظافت وتمیزی رعایت شود ویک نفر را مسئول این کار کنند به ندرت اگر درسرویسها صابون ویا مایع دستشویی بتوانی ببینی حالا مسئول چه کسی است ما هم نمیدانیم خبرنگاروبلاگ بچه کویر (ر)

              

 

/ 0 نظر / 8 بازدید