ایراج چه خبر؟؟؟

مردم روستای ایراج شب یلدای متفاوتی را گذراندند دیشب روحانی روستای ایراج آقای راجی اعلام کرد که بهتر است مردم شب یلدا را در مسجد برگزار کنند خلاصه سفره ای پهن شد وهر کس میوه ای و..چیزی داشت بر سر این سفره گذاشت ونوش جان کردند!!!!

نانوایی ایراچ چند روزی است که پخت نان ندارد وعلت آن را هم کم کردن سهمیه آرد نانوایی میداند

در ایراج هم مردم طعم هدفمند کردن یارانه ها را چشیدند هر بشکه نفت با قیمت جدید ٢٢٠٠٠ تومان وکپسول گاز ١۵٠٠ تومانی سابق به ۴٠٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کرد

امروز نیز توریستهای زیادی از ایراج دیدن کردند ودر حسینیه ایراج نیز با چای از آنها پذیرایی شد توریستها مبلغی نیز به حسینیه کمک کردند حسینیه ایراج مشکلات زیادی دارد که یکی از انها طرح بازسازی  است که در این چند وقت کمکهایی  از طرف هتل بالی وتوریستها شده است وامیدواریم با برنامه ریزی این روند ادامه داشته باشد بافت سنتی حسینیه نظر توریستها را به خودجلب کرده است

طبق گزارشات رسیده پس از محرم وعاشورا در ایراج ظرفهای یک بار مصرف پراکنده شده در کوچه ها جلوه بدی به ایراج داده است امیدواریم شورا ودهیار رسیدگی نمایند

متاسفانه بعضی از افراد در ایراج فقط کارشان شده است موش دواندن نمیدانم چرا دوست ندارند ایراج پیشرفت کندبه هر نحوی میخواهند سنگ اندازی کنند ونگذارند توریست به ایراج بیاید متاسفانه این افراد ازسادگی و صداقت مردم سوءاستفاده میکنند وحرفهای نابجا میزنند ویه جورایی مردم را میترسانند یکی از این اشخاص که حسابی هم خودش را به حسینیه و مسئول حسینیه آقای موسوی نزدیک کرده فقط در آرزوی دهیار شدن و شورا شدن درایراج است اما این آقا نه سابقه قبلی خوبی دارد نه حال فعلیشان درست است حالا ببینید من کی خطر این فرد را گوشزد کردم

/ 1 نظر / 117 بازدید
s

این اقایی را که شما میگویید من خوب میشناسم هرچه باشد از دهیاری که در ایراج وجود ندارد بهتراست بگذریم اینشا الله قرار است در اینده نزدیک سقف حسینیه پوشانده ودرب حسینیه بسته شود و موزه ای از اشیا قدیمی در کنار حسینه احداث شود و هر توریستی که بخواهد از حسینیه و موزه دیدن نماید باید مبلقی پرداخت کند برای کمک به حسینیه که اگر دهیاری که در ایراج وجود ندارد اینقدر ساز مخالف نزند