آقایان نترسید سرمایه گذاران از ایراج فرار نمیکنند

بعضی ازدوستان اظهار نگرانی کرده اند که مبادا با انتقاد از شورا وفشار آوردن به شورا برای فروش قبرستان گبرها سرمایه گذار از ایراج فرار کنداولاْکسی که به فکر ساختن هتل است حتما فکر همه چیز را کرده است هیچ کس بیجهت سرمایه اش را در چنین راهی نمیگذارد اما  چرا ساخت این هتل باید در قسمت تازه ساخت ایراج که شهرک است انجام شود هیچ توریستی به ایراج نمی آید که این  شهرک را ببیند توریست برای دیدن آثار تاریخی و قدیمی به ایراج می آید در روستای ایراج ما بافت قدیمی با خانه هایی که هنوز قابل بازسازی است را داریم کسی که بخواهد هتل بسازد به نظر من محله (بیخ کاهریز) ایراج بهترین جاست بافت قدیمی در این قسمت همچنان دست نخورده مانده خانه هایی را که مازیار خریده است همه در همین حوالی قرار دارندچشم انداز بسیار خوبی دارد و بسیار توریست پسند است همانطور که توریستهای اصفهانی امسال ازاین قسمت تعریف زیادی کردند هیچ توریستی نمی آید که شهرک را بگردد اولین کاری که میکنند رفتن  ودیدن قلعه ، در خت سرو، وبافت قدیمی است ما جاهای بسیار خوب وحتی روی بلندی را در محله توده برای ساخت هتل داریم که به تمام جهات مشرف است ومیتواند چشم اندازش به سمت قلعه ، درخت سرو ودشت ایراج باشد اگر نمیتوانیم برای قبرستان گبرها کاری کنیم ومیراث فرهنگی را به آنجا بکشانیم چون هیچگاه نخواسته ایم وهیچ کاری در این زمینه انجام نداده ایم اگر کسی بخواهد در ایراج هتل بسازد و فعالیتی برای جذب توریست انجام دهد شورای ایراج باید با تمام امکانات در اختیار آنها باشد من خودم یکی از حامیان این طرح هستم وگرنه هیچگاه برای ساخت هتل در سایتها آگهی نمیدادم وتا بتوانم در وبلاگم چه آقای یغمایی باشد وچه کس دیگری برایش تبلیغ هم میکنم و اگر شورای ایراج بتواند کسی را ترغیب به انجام این کار کند اما از راه درست کار بس بزرگی انجام داده است ومطمئنا روستای ایراج هم ازمنافع آن برخوردار است من اگر انتقادی ازشورای ایراج وآقای دهیار که هم اکنون در ایراج هستند انجام داده ام فقط و فقط به خاطر ایراج بوده است و نه با شورا ونه دهیار هیچ خصومت ودشمنی شخصی نداشته ام با آرزوی موفقیت برای شورا ودهیار ایراج 

 مطلب زیر برگرفته از وبلاگ بندر ایراج است که در فروردین ٨٧ نوشته شده است در سایت فرمانداری نایین از کاروانسرای عباس آباد نامی برده نشده است وفقط نام دو کاروانسرای(بلابادونیستانک)ذکر شده است آیا میراث فرهنگی از وجود این کاروانسرا خبر ندارد؟  امایک کاروانسرا که وسط بیابان ارزشی ندارد همان دامداری باشد بهتر است

  عکسها متعلق به یک کاروانسرای زیبا در عباس آباد چوپانان میباشد که متاسفانه به گاوداری و دامداری تبدیل شده است.آیا مردم باید به سازمان میراث فرهنگی بروند وبا خواهش و التماس میراث فرهنگی را به ثبت بدهند یا وظیفه کارشناسان میراث فرهنگی است که از یادگارهای گذشتگان پاسداری کنند؟!!! واضح و روشن است که مردم روستا شاید به ارزش بناهای تاریخی واقف نباشند آیا سازمان میراث فرهنگی هم ارزش این مکانها را نمیداند؟ اگر نمیتوانند باز سازی کنند حداقل میتوانند از تخریب بیشتر آن جلو گیری کنند.(وبلاگ بندرایراج)

View Full Size Image

/ 2 نظر / 4 بازدید
دوست

آقایان اصلا نترسید تا پورسانت شما را ندهند جرات ندارند فرار کنند.

مهر وگبر

درود خسته نباشید ((((((((((((((((((((مهرو گبر)))))))))))))))))