از بین رفتن گونه های منحصر به فرد نخیلات خور

با ادامه تخریب نخلستان های بزرگ خور کارشناسان در مورد از بین رفتن گونه های بومی و منحصر به فرد نخل ها هشدار دادند. نخل های بومی منطقه که بعضی از آنها را در هیچ کجای دیگر نمی توان یافت.با از بین رفتن نخیلات حتی حیات گونه های جانوری منطقه نیز دچار دستخوش خواهد شد و باید شاهد از بین رفتن گونه های جانوری و خزندگان و پرندگان بومی منطقه نیز باشیم.

در این سرای بی کسی * کسی به در نمی زند
به دشت پرملال ما * پرنده پر نمی زند
یکی ز شب گرفتگان * چراغ بَر نمی کند
کسی به کوچه سارِ شب * درِسحر نمی زند
نشسته ام در انتظارِ * این غبار بی سوار
دریغ کز شبی چنین * سپیده سر نمی زند
گذرگهی است پر ستم *که اندر او به غیر غم
یکی صلای آشنا، * به رهگذر نمی زند
چه چشمِ پاسخ است از این * دریچه های بسته ات؟
برو که هیچ کس ندا * به گوش کر نمی زند
نه سایه دارم و نه بر، * بیفکنندم سزاست
اگرنه بر درخت تر، * کسی تبر نمی زند
اگرنه بر درخت تر، * کسی تبر نمی زند
اگرنه بر درخت تر، * کسی تبر نمی زند
اگرنه بر درخت تر، * کسی تبر نمی زند

/ 0 نظر / 4 بازدید