پست های ارسال شده در دی سال 1386

برنامه استراتژيک توسعه ايراج

**چشم انداز ایراج1400**               تهیه وتنظیم:مهندس محمد مهدی عشقی     مقدمه:                استفاده وبهره گیری مناسب از امکانات وتجهیزات موجود ونیروی انسانی کارآمد در جهت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید

برادران وخواهران محترم ومحترمه توجه فرمایند تکرار میکنم !!!!!!!!!!!!

ایراجیهای عزیز لطفا عکسها ومطالب ،طرحها ،انتقادات،پیشنهاادات ،شعرهای قدیمی،اس ام اسهای من در آوردی مربوط به ایراج وخلاصه هر چیزی که مربوط به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید