پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

بازسازی آرامگاه شاعر کویر حبیب یغمایی

                              یکی زیبا عمارت ساختم من                                             سرائی از کتب پرداختم من                                                              گذارت وقتی ار افتاد در خور                                                                          ببینی آن سرا آباد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید