پست های ارسال شده در مهر سال 1387

روز عصای سفید گرامی باد

                                                                                  راهم را هموار کن . آنگاه همه چیزم را خواهم دید . تو را نیز .                              
/ 0 نظر / 21 بازدید