پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

‌ایجاد و تشکیل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در نایین سال 1366

  10/4/1366 ‌ایجاد و تشکیل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان نایین تابع استان اصفهان‌هیأت وزیران در جلسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید