پست های ارسال شده در مهر سال 1390

روز جهانی سالمندان گرامی باد(سالمندان را همان گونه که هستند دوست بداریم)

شعارامسال روز جهانی سالمند:                        "  فعال  باقی  بمانیم ،                                   سالمند :  شهروند  ارشد                                            سلامت  جسم ،  سلامت  روان                                                            مشارکت  فعال  اجتماعی"    ای سالمند، ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 120 بازدید

پیام مدیر آموزش و پرورش شهرستان خورو بیابانک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 91-90

باسمه تعالی                 ز جا برخیز و کن خود را مهیا بهر استقبال                                                     که از ره بلبل و شمع و گل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید