پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

95 درصد از 383 موقوفه درسطح شهرستان خور و بیابانک زمینهای کشاورزی است

داز مجموع383 موقوفه درسطح  شهرستان خور و بیابانک 95درصد آن را زمین‌های کشاورزی تشکیل می‌دهد.رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خوروبیابانک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید