پست های ارسال شده در مهر سال 1391

روز جهانی سالمندان گرامی باد(سالمندان را همان گونه که هستند دوست بداریم)

  شعارامسال روز جهانی سالمند: سازمان بهداشت جهانی عنوان شعار امسال را "سالمندی و سلامت" نام نهاده است   موهای سفیدشان را که می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید