روستای ایراج ومعضلی به نام موتور سواران

چند سالی است که روز به روز به تعداد موتورها وموتور سواران در روستای ایراج اضافه میشود موتور سیکلت وسیله نقلیه ارزان قیمتی است که بعضی از افراد به خصوص جوانان از آن برای تردد استفاده می کنند. اما تعدادی از این افراد گواهی نامه موتورسیکلت ندارند و نکات ایمنی را نیز رعایت نمی کنند بعضی از این موتور سوارها با چنان سرعتی میتازند که صرصر هم به گردشان نمیرسد وبا اینکه در این چند سال حوادث زیادی را هم به چشم دیده اند اما باز هم برایشان عبرت نمیشود تعداد موتورسواران درعید نوروز وایام تعطیلات دوبرابر میشود اما این خیل موتور سواربه هیچ قانون ومقرراتی پایبند نیستند البته این مشکل مختص روستای ما نیست وروستاهای دگر نیز با چنین مشکلی دست وپنجه نرم میکنند و ازنیروی انتظامی بیاضه هم هیچ حرکتی نمیبینم اولین کار این است که باید تدبیری اندیشید تا بچه های روستایی هم به راحتی بتواند گواهینامه دریافت کنند و دیگر اینکه با تبلیغات وصحبت موتور سواران را موظف به رعایت نکات ایمنی واستفاده ازکلاه ایمنی کنند که بهترین راه این است که از طریق شورا در این زمینه اطلاع رسانی کردچون کوچه های پر پیچ وخم روستا تا به حال بارها حادثه آفرین شده است البته من به بچه های ایراج وروستاها حق میدهم که با نداشتن امکانات تفریحی موتور سورای را انتخاب کنند ودسته جمعی با موتور به تفریح بروند تک چرخ بزنند وتخلیه انرژی شوند اماحد وحدود را رعایت کنند در حال حاضر مردم واقعا عاصی شده اند بعضی از این بچه ها که در معدنهای اطراف ایراج کار میکنند موتور وسیله ایاب وذهابشان است اما هیچ کدام نکات ایمنی را رعایت نمیکنند عصرها باید در ایراج باشید وموتور سواران را ببینید چرا لحظه ای فکر نمیکنند که شاید یک اتفاق برای همیشه آنها را ویلچر نشین کند، دچار نقص عضو شوند وبدون رودربایستی راهی قبرستان شوند نقش خانواده ها در این میان چیست؟ چه باید کرد؟؟ وظیفه مسئولین چیست؟؟ اعمال محدودیت وبرخورد شدید؟؟؟ یا آموزش صحیح ، اطلاع رسانی و درست کردن مکانهای تفریحی و ورزشی ؟؟؟ شاید هم هیچکدام

/ 1 نظر / 4 بازدید
kambiz Taheri abkenar

سلام آقای محمد.وبلاگ خوبی داری.به امید آبادی تمام ایران سربلند.وبلاگ طبیعت زیستکره