جناب آقای دکتر حسنی نماینده محترم شهرستان نایین

با سلام ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه به شما .متاسفانه با تماسهای مکرر به تلفن همراه شما  وارسال پیامک متاسفانه جوابیه ای ازسوی شما داده نمی شود.

اینک چندین سوال ازشما دارم لطفا درصورت فرصت کردن پاسخ بفرمایید .

١- آیا رویه نمایندگی مجلس هفتم با هشتم تغییر  کرده ؟

٢-  آیا شما خودرا نماینده همه مردم منطقه نمیدانید ؟

٣- آیا شما درمجلس سوگند یاد نکردید که حافظ منافع متوکلین خود باشید؟

۴- آیا با گذشت ششماه ازانتخابات هنوز هم سرتان شلوغ است ؟

۵-  آیا دراین مدت درهیچ جلسه ای ازجلسات اهالی شرکت نکردید؟

۶- آیا نسبت به بی تفاوتی که با اهالی ایراج داشتیدنسبت به سایرروستاهها هم همین گونه رفتارنمودید؟

٧- آیا به این فرمایش پیامبر که می فرماید لا عهد له لا ایمان له توجه فرموده اید ؟

٨- آیا از اهالی روستا  اعم ازشورا دهیار اعضای شرکت آزاداندیشان کم لطفی به شما شده است  ؟

٩-آیا به قولهایی که بما برای حضور درجمع ایراجیها داده اید جامه عمل پوشاند ه اید ؟

١٠- آیا دوران نمایندگی مجلس دراین دوره بیش از ۴سال است ؟

برادر عزیز واصول گرا معیار های اصولگرایی را بفرمایید تا ما هم ازشما پیروی کنیم. آخر با گذشت ۶ماه شما فرصت نکردید یکبار درجمع ما حاضرشوید؟اگر بی اعتنایی شما به مردم روستای ایراج تعمدی است ما حق خود را دراین دنیا مطالبه نخواهیم کردوصبر میکنیم تا عالم قیامت درپیشگاه  خدا انبیاء واولیاء‌الهی وشهدا،اگر تعمدی نیست که امیدواریم نباشد بهتراست برای رفع این ذهنیت هرچه سریعتردرجمع اهالی حاضر واز آنان دلجویی نمایید.   

برگرفته از وبلاگ شهید جاویدالاثر ایراج     

/ 2 نظر / 5 بازدید
میرزا

به نظر من اشتباه پیش میاد ما هم اشتباه کردیم که از آقای حسنی حمایت کردیم من به اشتباه خودم معترفم.اما واقعا نمیدانستیم که آقای حسنی قهر میکند و بچه بازی در میاره‘ اما در هر صورت سیاست ایجاب میکرد در آن برهه از زمان به خاطر منافع شرکت آزاد اندیشان حاجی از بافرانی حمایت بکند چه بسا تا حدودی مسلم بود که رای میاورد و اگر هیچکس در ایراج حمایت نمیکرد خیلی بد میشد(هرچند که از این بدتر نمیشد) اما ببینید مسائلی که پیش آمده قابل تشخیص نبود و به نظر من هیچ عقل سلیمی نمیتوانست قبول کند که نماینده این چنین رفتاری میکند.در هر صورت شاید واجب شود که برای گرفتن حاجت یه گور دسته جمعی آماده کنیم و در گلدونی بخوابیم تا حاجت روا بشویم.القصه در این مقوله حاجی را مقصر نمیبینیم چون ایشان به صلاح خویش عمل نمودند و صلاح مملکت خویش خسروان دانند والبته بچه کویر هم چون بافرانی را پیدا نمیکند.سخنش را با هواداران ایشان در میان میگذارد.که این هم بد نیست و نباید به حاجی بر بخورد.اگر بچه کویر نگوید دیگه کی باید بگه ؟ همه که نمیتونن تعریف و تمجید کنن به دهیار حرف نزنه به شورا انتقاد نکنه به بخشدار چیزی نگه ‘ بافرانی رو دوست داشته باشه.....

نماینده یی که بهش رآی دادین همچین آشغالیه : http://www.tabnak.ir/pages/?cid=31455 گوسفندایی مثل شما دفعه بعد به یه آشغال دیگه رآی میدن!