آبگیری 5 طرح آبخیزداری در شهرستان خور و بیابانک

390 هزار مترمکعب از طرح های آبخیزداری شهرستان کویری خور و بیابانک با بارش های بهاره آبگیری شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رییس مرکز مطالعات آبخیزداری استان اصفهان گفت: در سطح حوزه آبخیز هفتومان - بازیاب، 5 طرح اجرا شد که شامل سدهای بتنی شماره یک و 2 بازیاب، پخش سیلاب حسین آباد، بندهای گابیونی ( توری سنگی) حسین آباد و طرح تحقیقاتی پخش سیلاب هفتومان بود که همگی آبگیری شدند.آقای لیاقتی افزود : بر اثر نفوذ آب در سدهای شماره یک و 2 بازیاب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی و استحصال آب از چشمه بازیاب، بخش مهمی از آب آشامیدنی اهالی شهر خور از این طریق تامین می شود.وی با بیان اینکه طرح های آبخیزداری در 14 هکتار از زمین های کشاورزی ، مورد بهره برداری قرار گرفته است گفت: تاکنون بیش از 100 هزار هکتار طرح آبخیزداری در این شهرستان اجرا شده است.آقای لیاقتی افزود: بر اساس آمار ایستگاه باران سنجی روستای بازیاب و اطلاعات محلی، در روزهای پایانی پارسال و اوایل فروردین امسال در مجموع حدود 33 میلی متر بارندگی ثبت شده است. 

/ 2 نظر / 28 بازدید
موسوی

خداوند در سوره مبارکه واقعه می فرماید:آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟آیا شما آن راازابرنازل می کنید؟یامانازل می کنیم؟هرگاه بخواهیم این آب گواراراتلخ وشور قرارمی دهیم، پس چراشکر نمی کنید. باشد که شکر کنیم

خواننده

وبلاگو تعطیل کردی دیگه الفاتحه!!!