خبرهای ضد ونقیض ازانتقال آب کتل تهجو به شهرک میشنویم

همه شما ایراجیهای عزیز  در جریان مسئله انتقال آب چشمه کتل تهجو به شهرک هستید طرحی یک بار مصرفی که شورای ایراج قرار بود امسال پیاده کند و بیشتر شبیه بازی بچه ها بود طرح ((شیرآبی برای شهرک)) مقداری پول هم جمع آوری شد اما حتی به یک میلیون هم نرسید مخالفتها با این کار زیاد شد تا جایی که این مسئله به دفتر امام جمعه خور کشیده شد وجوری که ما شنیدیم حتی شورا به دفتر مراجع هم نامه داده است وباز هم طبق شنیده ها امام جمعه خور گفته است حتی اگر یک نفر هم ناراضی باشد نباید این کار انجام شود مانده ام اولین بار این فکر به ذهن کدوم نابغه خطور کرد اما شورا به خاطر هزینه بر بودن این طرح عظیم از این کار منصرف شده است وبه قول روزنامه نگارها از انتقال آب کتل تهجو به شهرک سیگنالهای منفی دریافت میشود البته شورا قراربود برای انتقال آب از راه میانبر استفاده کند واز داخل باغها لوله کشی را انجام دهد که آقای نورالله یزدانی با  عبور لوله از باغشان مخالفت کردند پس بهتر است شورا ودهیاری به فکر را ه حل اساسی برای مشکل آب باشند آقای دهیار که از اول با این طر ح مخالف بودند ولی هیچگاه علنا آن را بیان نکردند وحتی در جایی گفته بودند من اصلا از این موضوع خبر نداشتم  راستی اگر این کار انجام نشود تکلیف پولهای در یافتی  چه میشود ؟ به صاحبانش بازگردانده میشود یا اینکه برای کار دیگری استفاده میشود ؟ این مطلبی که میخواهم بنویسم هیچ ربطی به شورای فعلی ندارد چندین سال قبل که هنوز شوراها به صورت سنتی انتخاب میشدند یکی از آقایان که هنوز هم ساکن ایراج است وعضو شورا بود شبها بر در خانه ها میرفت و پول برای جدول بندی خیابان جمع میکرد اما بعد از سالها  از جدول بندی خبری نیست به نظر شما  چه بلایی بر سر پولها اومد؟؟البته در آن زمان هیچ نظارتی برکار شوراها نبود این فقط یک خاطره واقعی بود.

عکس زیبایی از چشمه کتل تهجو کاری از سایت منک

 

عکسی را که درزیرمشاهده میکنید وشامل پارچ آب و۴ لیتری وتنگ آب است مربوط به پیرزنی است که قبلا در موردش براتون نوشتم خونه این پیرزن تا چشمه آب ۱۰۰ متر فاصله دارد اما این مادربزرگ مهربان توانایی این کار را ندارد که خودش بتواند از چشمه آب بیاورد وآب لوله کشی هم ندارد اگر شورا به فکر مردم است یه لوله آب برای این بنده خدا بکشد

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
آشنا

http://floppy98.blogspot.com/2008/05/blog-post.html ببخشید که به موضوع بحث مربوط نیست. ولی دیدن لینک خالی از لطف!!!! نیست.