تقدیر وتشکر از دهیاری وشورای روستای ایراج و یک درخواست

بالاخره بعد از سالهاوعوض شدن چند شورا ودهیار و حرف وحدیثها وجلسات وتصمیم گیریهای متعدد شورا ودهیاری  فعلی روستای ایراج خیابانها وکوچه های ایراج را نام گذاری کردند که این اتفاق بسیار خوبی ومهمی بود و از همه مهمتر نامگذاری کوچه ها با نامهای قدیمی واصیل ایراجی بود که واقعا جای تقدیر وتشکر دارد و به نوعی میتوان گفت اولین گام برای جذب گردشگر را برداشته ایم و این نامها که رو به فراموشی میرفت مجددا احیا شد  البته لازم است که در کتابچه ای در مورد این اسمها توضیحاتی داده شود . بنده به نوبه خودم از تمام کارهایی که توسط دهیاری و شورا انجام شده تشکر میکنم وامیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد

اما یک در خواست وآن هم مبارزه با کک این مهمان ناخوانده.......

هرچند نوشتن از این حشره موذی در این چند سال تکرار مکررات شده است وبارها درباره آن نوشته ایم اما واقعا به یک معضل در ایراج تبدیل شده است و مردم عاصی شده اند هر چندسمپاشی هم چند روزی است که شروع شده است اما هیچ نتیجه ای ندارد ویک مسکن چند روزه است ما باید به دنبال ریشه کنی باشیم دهیاری ایراج در این رابطه کارهای زیادی انجام داده است مانند گرفتن بودجه برای سیمان کردن آغلها وطویله ها دعوت کردن از کارشناس وگذاشتن جلسه با اهالی سم پاشی در چند نوبت و...اما دهیار میگوید متاسفانه مردم همکاری نمیکنند کسی حاضر نیست خاشاکها را خارج کند یا آغلها را سیمان کند اما همانطور که قبلا هم گفته شد با توجه به اینکه اکثر مردم روستا مسن هستند وتوانایی لازم را ندارند بهتر است با گرفتن هزینه ای این کارها انجام شود اما باز هم دهیاری میگوید کسی از این پولها نمیدهد اما بالاخره باید چه کنیم اگر بشود بودجه ای از ارگان دولتی گرفت چه بهتر وگرنه باید فرهنگ سازی کرد از مریضیها ومضراتی که این حشره باعث ان میشود گفت و این مطلب را در گروههای ایراجی که در لاین و وایبر و....فعال هستند انعکاس داد وما باید با خانواده هایمان صحبت کنیم وانها را روشن و آگاه سازیم واقعا دیگه آدم میترسه بره ایراج ومتاسفانه مسجدها وحسینیه هم از کک پر شده است واقعا جای خجالت وشرمندگی دارد پس حتما بایدفکری بکنیم از ظرفیت کانون وبسیج ایراج استفاده کنیم حتی اگر نیاز باشه خونه به خونه صحبت کنیم این لطمه ای خیلی سنگینی است برای ایراج وایراجی باید تا اوضاع از این وخیم تر نشده فکری کرد.....

چند تصویر از نیش زدن کک امیدواریم که مسئولین به ویژه مسئولین بهداشت شهرستان هم ببینند

 

   

 

 

 

 

/ 0 نظر / 223 بازدید