روز پرستار و بهورز به بهورزان ایراج مبارک باد

۲۲اردیبهشت مصادف با 4 جمادی الاول ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و بهورز را به تمامی پرستاران و بهورز های زحمت کش و تمامی ملت مسلمان تبریک و تهنیت میگویم انتخاب روزی که در آن بتوان از مقام شامخ پرستاران و بهورزان تجلیل کرد، به دلیل سختی کار این افراد دشوارتر نیز هست. روز ولادت بزرگترین پرستار عالم که در او صفات کامل یک پرستار یافت شود شاید بهترین انتخاب ممکن بود.حضرت زینب (س) در زندگی خود با صفات برجسته ای چون صبر، شکیبایی ، تحمل ، عشق ، دوستی همنوع و... راهی نمایان از چگونه زیستن را به کسانی که قصد داشتند تا پرستاری را نقطه اوج فعالیت خود قرار دهند نشان داد. کسانی که شبانه روز برای مردم زحمت میکشند وبسیار مظلوم واقع شده اند همچنین این روز را به بهورزان عزیز ایراجی آقای حسن عشقی وخانم بتول مسعود که سالهای سال است در خانه بهداشت روستای ایراج خالصانه زحمت کشیده اند و بدون هیچ منتی چه شب ونیمه شب هر کاری از دستشان ساخته بود انجام میدادند چه شبهایی که صدای موتور حسن عشقی معروف به ((حسن دکتر )) را میشنیدیم که برای گرفتن فشار خون پیرزن ویا پیرمردی به خانه آنها میرفت ویا دعاهای پیرزنی را که به خاطر پادرد نمیتوانست به خانه بهداشت برود و برای زدن آمپول به خانه خانم مسعود میرفت وایشان هم همیشه با روی باز از آنها استقبال میکرد همچنین این عزیزان زحمتهای زیادی برای آموزش بهداشتهای فردی آموزش ماردان باردار متحمل شده اند برای یک بهورز نزدیک به ۷۰وظیفه کاری تعریف شده است  آمار گیری ،آموزش بهداشت دهان ودندان ، تنظیم خانواده ،تشکیل پرونده و...برای تمامی پرستاران وبهورزان آرزوی سلامتی وبهروزی داریم

 24pgju0.jpg

23ru048.jpg 

آقای عشقی و خانم مسعود فردا پرستاران وبهورزان نمونه انتخاب میشوند اما شما همیشه برای ما نمونه هستید شمایی که  پیشگامان سلامتید وسالهای سال در یک روستا به مردمی که به شما نیاز داشتند خدمت کرده اید وزادگاه خود را تر ک نکردید دعای مردم همیشه با شماست

/ 0 نظر / 11 بازدید