آزاد اندیشان واقعیتی برای فردای ایراج

امروز روز کار آفرینی است اول از همه این روز را به مسئولین آزاد اندیشان وتمامی سهامداران این شرکت تبریک عرض می کنم .با تاسیس شرکت آزاد اندیشان امیدهایی در دل مردم ایراج وحتی روستاهای اطراف زنده شد بالاخره وقتی در ایراج اشتغال زایی شود حتما به نفع روستاهای اطراف هم هست همین شرکت آزاد اندیشان باعث کسب اعتباربرای ایراج و رقابت برسر اشتغال زایی در منطقه شده است راه اندازی کارگاه موزاییک سازی ودر آینده ای نزدیک نیز راه اندازی کارخانه یخ سازی ،تینر سازی وآب معدنی در برنامه های شرکت قرار دارد وتابه امروز چنین کاری در ایراج وحتی دیگر روستاها انجام نشده بود ما باید تا جایی که میتوانیم از آزاد اندیشان حمایت کنیم البته این بدان معنا نیست که انتقاد نکنیم ما باید در هرجایی که لازم میدانیم انتقاد کنیم اما انتقادات سازنده  نقطه ضعفها را بیان کنیم پیشنهاد بدهیم نظراتمان را به صورت آزاد بیان کنیم آیا واقعا این درست است بعضی از افراد در داخل ایراج اینگونه آزاد اندیشان را تخریب کنندوتمام زحمات آنها را ندیده بگیرند وبا خودخواهی وکج اندیشی حرفهای خود را تکرار کنند مسئولین آزاد اندیشان چندین بار درسال با ماشین وهزینه شخصی خودشان از کارشان زده اند وبرای کارهای شرکت به نایین وایراج سفر کرده اند آن وقت آقایان راحت در خانه نشسته اند و کارشکنی میکنند واقعا حسادت تاکجا آیا اینها به فکر مردم ایراج هستندهر شرکتی در بدو تاسیس با مشکلات ریز ودرشت روبرو است اما به مرور زمان وبرطرف کردن این مشکلات که شاید یکی دوسال هم طول بکشد به قول ما ایراجیها یواش یواش رو غلطک می افتد قرار نیست وضع همینجور بماند کار پیشرفت میکند مشتری زیاد میشود  کار توسعه پیدا میکند وجوانهای بیشتری برسر کار میروند ما نباید از آزاداندیشان توقع معجزه داشته باشیم  اما در سال شکوفایی ونو اوری امیدواریم خبرهای مسرت بخشی از این شرکت بشنویم انتقاد لازم است اما حسادت کارشکنی ،خنجر زدن از پشت یعنی به تعویق انداختن برنامه ها یعنی خیانت به مردم ایراج یعنی خیانت به آینده جوانان

                     روز کار آفرینی بر تمام کار آفرینان مبارک باد

   اتحاد ،همدلی،حمایت از آزاداندیشان،روستایی آباد،مردمی سرزنده و پویا شعار ماست

/ 0 نظر / 4 بازدید