عکس یکی از چشمه های آب ایراج معروف به چشمه جوی جلالاً

این چشمه یکی از باقیمانده های ٣٣ چشمه ایراج است که سالیان سال است همچنان زیبایی خاصی به محله کهریز داده است وهنوزتسلیم خشکسالی وناملایمتیها نشده است گاه کم آب شده است ولی هیچگاه خشک نشده است این چشمه خاطرات زیادی از آدمهایی که درمحله کهریز زندگی میکردند دارد آدمهایی که یک به یک رفتند والان چند سالی است که دگر کسی در این محله زندگی نمیکند اما این چشمه همیشه پر آب وروان است به این امید که بار دیگر شور وشوق زندگی در این کوی وبرزن بپیچد آقای علی موبد نیزدر شعری که در وصف چشمه سارهای ایراج گفته است بیتی را به این چشمه اختصاص داده است.

                        دگر چشمه بود در خانه سیما
                                               که آب آن رود  جوی  جلالا

               

/ 0 نظر / 8 بازدید