ایراج چه خبر؟؟؟

طبق شنیده ها دیشب زلزله خفیفی ایراج را تکان داده است

قراربود باغ پشت حسینیه ایراج که متعلق به ٣برادر است پس از سالها صحبت ومذاکره به حسینه واگذار شود توافقات اولیه هم انجام شد اما دوباره همه چیز به هم خورد البته قرار بود در ازای این باغ چند زمین کشاورزی ومقداری پول به صاحبان باغ داده شود

چند خبر یارانه ای از ایراج

کرایه مینی بوس مسیر خور ایراج افزایش چشمگیری داشته است ما شنیده ایم رفت وبرگشت ۴٠٠٠ تومان

کرایه سواری از ایراج به خورهم از هشت هزا تومان به ١۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است

هر قرص نان هم از ۶٠ تومان به دویست تومان افزایش پیدا کرده است

/ 0 نظر / 19 بازدید