دکتر حسنی شاید در حسینیه ایراجیها نوشدارو بعد از مرگ سهراب

هرساله در ایام نوروز نماینده مجلس برای تبریک عید به منطقه و روستاها سفر میکرد اما در چهار سال گذشته دکتر حسنی به ندرت به روستاها سفر کردندوامسال هم در یک اقدام تعجب برانگیز به روستای ایراج تشریف فرما نشدند در حالی که از خیابان اصلی ایراج رد شده وبه هفتومان وبازیاب رفتند .امروز که وبلاگ شهید جاوید الاثر را میخواندم آقای دانا در مطلبی از قول دکتر حسنی نوشته بودند چون که چند روز قبل از سال نو به روستای ایراج رفته بودم وفرصت کم بود نتوانستم به ایراج بیایم آقای دکتر شما ما را خیلی عوام فرض کرده اید من از یک منبع موثق شنیدم که شما به علت اینکه در ایراج مخالفانتان زیادند به ایراج نیامدید یعنی شما قبل از عید فقط به ایراج آمدید وبه هیچ روستای دیگری سفر نکردید که حال این رابهانه کرده اید شما قبل از عید وبعد از انتخابات به روستاهای دیگر هم برای تشکر رفتید وحتی در ایام نوروز هم برای بار دوم به این روستاها رفتید یک نماینده باید با مردمش صادق و روراست باشد  یعنی شما واقعا تحت تاثیر حرفهای مردم روستای اردیب قرار گرفته اید؟ پس وای به حال ما بالاخره شورای ایراج هم برای شما کلی زحمت کشیده بود حداقل آنها را ضایع نمیکردید و زیر سوال نمی بردید آمدن شما به حسینیه چهارده معصوم نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و این بی احترامی به مردم ایراج را جبران نمیکند شما مگر در سخنرانیتان نمی گفتید ما ایراج را از خودمان میدانیم وبه ایراجیها به دیددیگری نگاه میکنیم عجب دیدگاهی !راستی شما هنوز هم وبلاگها را میخوانید ویا به قول آقای دانا فقط در زمان انتخابات میخواندید آن هم از ترس خراب شدن رایتان شما که از تمامی صفحات وبلاگها کپی و پرینت گرفته بودید آیا از خواسته هایی که در وبلاگها مطرح شده است هم پرینت وکپی داریدویا دیگر برایتان مهم نیست چون که به بهارستان رسیدید آقای دکتر حسنی چهار سال شما فرصت دارید شمارش معکوس برای شما از ۲۵ اسفند آغاز شده است بسم الله

سالن ورزشی،پزشک مقیم،آب آشامیدنی سالم،دسترسی به اینترنت حق مردم وجوانان روستای ایراج است

جناب دکتر حسنی آب آشامیدنی سالمی را که داشتیم واینک به آبی تلخ تبدیل شده است را به ما باز گردانید

    ازطلابودن پشیمان گشته ایم            مرحمت فرموده ما را مس کنید 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید