انتقال آب از چاه خندق به شهرک قطعی شد

از امرزو کندن مسیر لوله انتقال آب شروع شده است البته کلنگ آغاز کار را از شهرک زدند وفعلا  کارگران حوالی حمام عمومی مشغول به کارند البته اگر شورا ضد حال نزندوسر لوله را به سمت کتل تهجو کج نکند هر چند در این طرح هم حقوق مردم توی ده در نظر گرفته نشده  است ومشکل آب ایراج حل نمیشود اما نسبت به طرح قبلی دارای نکات مثبتی است به قول قدیمیها ( جنگ اول به از زد وخورد آخر است)  اگرشورا کار مثبتی انجام دهدما همواره از او حمایت میکنیم و هر جا هم که تشخیص بدهیم انتقاد میکنیم از شورا میخواهیم کمی به روز فکر کند و به چند جوان باقی مانده در روستا هم اهمیت بدهد آقای حاج مهدی نجفی اینقدر این جوانکها را تهدید واذیت نکنید که چرا اینجا ایستادید تا زنگ نزدم پاسگاه سریع برید خونه هاتون خوب شما بگو کجا بروند؟(سالن ورزش،استخر،سینما،پارک) شما خودت ٢ ساعت میتونی بیکار توخونه بنشینی  به خدا صندلی شورا که هیچ صندلی ریاست جمهوری هم به کسی وفا نکرده کاری کنید که  بعدها از شما به خوبی یاد شودهمچنین شورا در رابطه با کارهایی که قرار است انجام دهدبا مردم مشورت کند آقای غلامرضا نجفی خدا وکیلی شما در دوره قبل با مردم جلسه نمیگذاشتید من خودم در چندین جلسه حضور داشتم به امید سر بلندی ایراج عزیز

/ 0 نظر / 4 بازدید