ریشه کن کردن حشره موذی بنام کک در روستای ایراج

دیروز در روستای ایراج اعلام شد که  برای ازبین بردن کک آغلها و طویله ها سم پاشی می شود ومردم روستای ایراج به مدت ١٠ روز وقت دارند تا کودهای حیوانی را از این محلها خارج سازند وفقط اغلها وطویله هایی که کود آن خارج شده است سم پاشی می شود سم آن رایگان است و مردم بایدفقط به فردی که مسئولیت سمپاشی را برعهده دارد مبلغی را پرداخت کنند.

 

کیک . [ ک َ / ک ِ ] (اِ) معروف است که برادر شپش باشد. گویند عمر کیک زیاده بر پنج روز نمی شود، و عربان برغوث خوانندش . (برهان ). جانورکی که در روی بدن انسان و دیگر حیوانات زندگی می کند و خون آنها را می مکد. (ناظم الاطباء). تهرانی ، کَک .کردی ، کِچ ۞ . لری ، کیک . ۞ (حاشیه ٔ برهان چ معین ). حشره ای خرد و جهنده به رنگ سرخ مایل به سیاهی به اندازه ٔرشک یا شپشی که خون آدمی و دیگر جانوران مکد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). طامِر. عَذّام . خدوش . قُذَّة. قُذَذ. برغوث . (منتهی الارب ). ابوطامر. ابوعدی . ابوالوثاب . ابوطامر. بنات الابل . بنات الکروس . بنات المعا. (المرصع). حشره ای است ۞ از راسته ٔ دوبالان که جزو زیرراسته ٔ مخفی بالان می باشد و به مناسبت زندگی انگلی که دارد بالهایش از بین رفته و به علاوه پاهای عقبی وی طویل شده و برای جهیدن به کار می روند. کیک در شکاف چوبها و در لای پرزهای قالی تخم ریزی می کند و از تخم ، لارو ۞ کرمی شکلی خارج می شود که در شکاف چوبها و بین پشمهای قالی می زید. در زمستان شکفتن تخم و خروج لارو 18 روز و در تابستان فقط 6 روز طول می کشد و به طورکلی ازموقع خروج از تخم تا شکل حیوان بالغ برحسب درجه ٔ حرارت بین 18 روز تا 40 روز طول می کشد. کیک حشره ٔ خطرناکی است چون علاوه بر آنکه از خون انسان و دامها تغذیه می کند، موجب انتقال میکرب امراض خطرناک از افراد مریض به اشخاص سالم است و خصوصاً کیکهایی که بر روی بدن موش می زیند موجب انتقال میکرب طاعون از موشی به موش دیگر و همچنین از موش به انسان می شوند. از این جهت به هر ترتیب هست باید با این حشره ٔ موذی و موشها که من غیرمستقیم موجب زندگی کیکها می باشند، مبارزه کرد.

شپش ار هست ناخنت هم هست
کیک را گوش مال چون برجست .

سنائی .


دوست را کس به یک گنه نفروخت
بهر کیکی گلیم نتوان سوخت .

سنائی .

 

/ 0 نظر / 808 بازدید