روز جهانی صنایع دستی و صنایع دستی ایراج

روستای زبیای ایراج هم به مانند دیگر نقاط کشور ازصنایع دستی متنوعی برخوردار است یکی از مهترین صنایع دستی فرش نایین است که افراد زیادی به بافت آن مشغولند وحتی خانواده های بی سرپرست از طریق بافت فرش و فروختن آن به قیمتهای پایین امرار معاش میکنند بیشتر صنایع دستی ایراج از برگ درخت خرما درست میشود (زنبیل،آشار،کلاه، دولنده،بادبزن،جارو) تمامی اینها از برگ خرما ساخته میشود یادش به خیر روزهایی که مردان وزنان را میدیدیم که درسایه دیوارها ودرختان نشسته اند ویکی مشغول گشک بافتن و دیگری مشغول دوختن زنبیل است اما افسوس که دیگر گشک بافی نمانده است و در خانه هایمان به قول ما ایراجیها جاروهای شهری راه پیدا کرده است آخرین زنی که در ایراج کارمیبافت وبه روش سنتی زندگی میکرد چند سال قبل ازبین ما رفت این مادر مهربان از روستاهای دیگر نیز سفارش میگرفت وسفره ها وچادر شبهای بسیار زیبایی میبافت همچنین مردها از پیج خرما لیف درست میکردند وهنوز هم این کار ادامه دارد لیف ،طناب بسیار محکمی است که سالهای سال دوام می آورد ودر کارهای  متعددی از آن استفاده میشود یکی دیگر از صنایع دستی ایراج ساخت سبد بود که از چوبهای درخت بادام کوهی درست میشد که در زمانهای قدیم برنج را در آن سبدها آبکش میکردند که سالهای سال است ساخت این سبد منسوخ شده است اما در زمانهای قدیم در ایراج که بیشتر جابه جاییها وانتقال بار توسط چارپایان انجام میشد  ودر ایراج بیشتر از الاغ استفاده میشد (ساخت جوال، خورجین ،پالون،سرجل ،پوزه بند،واله نیز رواج داشت )همچنین در ایراج برای داشتن آب خنک در تابستان ساختن مشک از پوست گوسفند نیز رونق داشت که ساخت مشک هنوز هم ادامه دارد وبرای نگهداری روغن حیوانی وماست نیز از مشک استفاده می شد وماستی را که در مشک  نگه داری میکنند بسیارخوش طعم است. اگر میخواهیم ایراج مطرح شود جذب توریست کنیم ودر منطقه وایران حرفی برای گفتن داشته باشیم باید صنایع دستیمان را احیا کنیم البته آقای امینی مدیر هتل بالی وقتی توریستها را به ایراج میبرد انها را ترغیب به خرید صنایع دستی میکند هنوز هم چند نفری هستند در ایراج که به این حرفه مشغولند وتوریستها هم با قیمت خوبی صنایع دستی را می خرند اقای امینی حتی برنامه هایی برای احیای صنایع دستی ایراج دارد که حمایت از ایشان میتواند صنایع دستی ما را زنده کند

 

آشار : (ashar)نوعی زنبیل که از برگ درخت خرما ساخته می شود

پیج ( pij ): الیاف درخت خرما

واله ( vala ): گاله – نوعی بافتنی بزرگ از الیاف خرما با دهانه گشاد  که بر روی الاغ می اندازند و برای حمل خاک استفاده می شود . ( ... راسه از واله صحرا بس کردم )

دولِنده ( doolenda ): ظرف کوچک حصیری در دار دراز که در آن مواد خوراکی مانند کشک یا تخم مرغ را قرار می دهند(باتشکر ازسایت منک)

برای دیدن صنایع دستی ایراج از اینجا مستقیم به صفحه صنایع دستی  سایت منک بروید

در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روح انسان است، صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت به این زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را می خواهد و صنایع دستی این نیاز مبرم انسان را برآورده می کند

 

 


 

                   

/ 0 نظر / 23 بازدید