بارش باران در روستای ایراج

امروز بارش باران در روستای ایراج مردم را غافلگیر کرد البته دیشب هم مقدار کمی باران بارید اما امروز باران نسبتا خوبی بارید خدا را شکر که خداوند در این ماه رحمت نعمتش را بر ما تمام کرد ان شاء الله که امسال سالی پر از برف وباران پیش رو داشته باشیم وپشت سرش هم یک بهار ناز وسر سبز داشته باشیم بدون خشکسالی و قطعی برق و،گاز وفکس و اینترنت و...  مردم روستای ایراج به باران اواخر شهریور ماه و مهر ماه باران تخم کار میگویند از این جهت تخم کار میگویند چون تا چند وقت دیگر فصل کاشت جو وگندم است واین باران کمک زیادی به کشاورزان است.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
واژه ها را باید شست .
واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد.
چترها را باید بست.
زیر باران باید رفت.
فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.
با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت.
دوست را، زیر باران باید دید.
عشق را، زیر باران باید جست.
زیر باران باید با زن خوابید.
زیر باران باید بازی کرد.
زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت
زندگی تر شدن پی در پی ،
زندگی آب تنی کردن در حوضچه “اکنون”است

/ 0 نظر / 4 بازدید