توهین فرمانده ارتش بحرین به ایران ; تشبیه ایران به اختاپوس!!

 آشوبگرانی وجود دارند که البته نخواهند توانست امنیت ما را به هم بزنند. تعدادی از این افراد با ایران ارتباط دارند و این جزیی از سیاست ایران است. ایران مانند اختاپوس در عراق و لبنان و کویت و غزه بازیگری می کند.او همچنین درباره این سخن که بحرین جزیره ای ایرانی است گفت: اگر مسئولان رسمی این سخنان را به زبان بیاورند به آنها پاسخ می دهیم.اما آنها می گویند این سخنان مربوط به غیر مسولان است و موضع رسمی ایرانیها نیستفرمانده ارتش بحرین با اظهاراتی توهین آمیز به کشورمان گفت: کشورش در حالت استقرار به سر می برد اما ایران تلاش دارد با امنیت ما و دیگر کشورهای عربی بازی کند! شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه فرمانده ارتش بحرین ضمن بیان این اظهارات ادامه داد: آشوبگرانی وجود دارند که البته نخواهند توانست امنیت ما را به هم بزنند. تعدادی از این افراد با ایران ارتباط دارند و این جزیی از سیاست ایران است. ایران مانند اختاپوس در عراق و لبنان و کویت و غزه بازیگری می کند. فرمانده ارتش بحرین افزود: گروهک های موجود در بحرین ما را نگران نمی کنند و ما بخوبی با آنها مقابله خواهیم کرد."بنابراین گزارش وی ادامه داد: ما از تصریح بعضی از مسولان ایرانی که می گویند در صورت حمله امریکا به کشورهاییی که امریکا رد آنها پایگاه دارد حمله می کنیم، هراسی نداریم. ما به جنگ ایران و امریکا کاری نداریم امااگر به حمله شود توانایی دفاع از خود را داریم.ما جزیی از پیمان دفاعی کشورهای خلیج{فارس}هستیم و تنها نخواهیم بود.او همچنین درباره این سخن که بحرین جزیره ای ایرانی است گفت: اگر مسولان رسمی این سخنان را به زبان بیاورند به آنها پاسخ می دهیم.اما آنها می گویند این سخنان مربوط به غیر مسئولان است و موضع رسمی ایرانیها نیست. امروز روابط ما با ایران در چارچوب روابط متقابل دیپلماتیک است.

/ 0 نظر / 5 بازدید