کشاورز نایینی هفت تن جو در هکتار برداشت کرد

باوجود کاهش بارندگی و خشکسالی سال زراعی جاری یک کشاورز نمونه شهرستان نایین موفق به برداشت هفت تن جو از هر هکتار شد. "غلامرضا زارع‌سهیلی" کشاورز انارکی درمزرعه کویر"دق سرخ" با استفاده از روشهای نوین موفق به برداشت هفت تن محصول جو از هر هکتار این مزرعه شد. مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نایین روزیکشنبه درگفت وگو با ایرنا با تایید این خبر اظهار داشت: زارع سهیلی ازسال ‪ ۷۳‬درکارهای تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان مشارکت داشته ومحصول مزرعه این کشاورز به‌دلیل کیفیت و عملکرد بالا برای شهرستانهای کویری استان به عنوان بذر ارسال شده است. "باقریان" استفاده از سیستم ابیاری با هدایت الکتریکی ‪ ۸۲۰۰‬میکروموس بر سانتیمتر را به‌رغم شوری آب و خاک و خشکسالی عامل موفقیت این کشاورز عنوان کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید