بازی گوپونی در ایراج قدیم

امروز میخواهم در رابطه با بازی گوپونی که شاید تا چهل سال قبل در ایراج رایج بود وبه مرور زمان ازبین رفت برایتان بنویسم  اول از هم اینکه این این بازی در زمستانها انجام میشد در زمستانها اکثر مردم بیکار بودند وحوصله شان سر میرفت وروزهایی که هواکمی گرم وآفتابی میشد بازی گوپونی هم برپا میشد این بازی مخصوص مردهای متاهل ودر بعضی مواقع جوانان مجرد هم بازی میکردند وبرای این بازی هم فقط از مردان قد بلند استفاده میشد سه مکان در ایراج مخصوص این بازی بود  این مکانها به صورتی بود که اطرافش دیوارهای بلند قرار داشت تا گوپ به بیرون نیافتد در آن زمان به توپ مورد استفاده در این بازی گوپ میگفتند مکانهایی که بازی در انجا انجام میشد عبارت بودن از میدان قدیمی ایراج ،کوچه خندق ومکانی که به آن کاج میگفتند گوپ را که همان گوی میباشد  از خرده پارچه که بیشتر کرباس وبه صورت کاموا بوده است میساختند ورویش هم یک تکه پارچه میکشیدند وطبق شنیده ها ساخت گوپ زیاد هم راحت نبوده وهر کسی نمیتوانسته است گوپ بسازد وجالب اینجاست که گوپ حالت ارتجاعی داشته است خوب میرسیم به روز برگزاری بازی اطراف جایگاه پر میشد از زنان بچه ها ومردها کل اهالی می آمدند اما قانون بازی به اینگونه بوده است که چهار نفر این ور میدان وچهار نفر آن طرف میدان می ایستادند در ضمن این بازی به غیر از گوپ چوب مخصوص هم داشته است که در روی این چوب جایی هم برای دست داشته است تا چوب را به راحتی در دست گیرند فرد آغازگر مسابقه با یک دست گوپ را وبا دست دیگر چوب را میگرفته گوپ را به هوا پرت میکرده وبا چوب به آن ضربه میزده است اگر  یکی ازچهار نفر آن سوی میدان توپ را بُل میگرفت باید جایشان را با آن چهار نفر عوض میکردند وگوپ وچوب دست آنها می افتاد در صورتی که گوپ را نمیتوانستد بل بگیرند امتیازی برای تیم مقابلشان بود و یا اگر گوپ به بیرون از محدوه میافتاد میگفتند گوپ سوخت اینها تمام اطلاعاتی بود که من از بازی گوپ داشتم اما از همین گوپ خاطرات جالبی بر جا مانده است میگویند یک روز که گوپ به خارج از میدان پرت شد وقتی رفتند گوپ را که در خانه یک پیرزن افتاده بود بیاورند پیرزن گوپ را به آنها نمیدهد وخلاصه کار به کدخدا میکشد و در آخر پیرزن قانع میشود که گوپ را پس دهد  بازیکنان برتر گوپونی در آن زمان آقایان جمشید نجفی ،یدالله نجفی (یوسف) خدا بیامرز حاج علی اکبر (اگبر)و... بودندمیگویند خدابیامرز حاج علی اکبر توپی در آن زمان از تهران به ایراج می آورد که سوژه چند روز ایراج بود وهمه میگفتند حاجعلی یه گوپی آورده که بهش توپ میگویند وآن توپ به توپ ملی مشهور بود واز کوچک وبزرگ ایراج برای دیدن توپ ملی به خانه اکبر میرفتند حتی هنوز هم که بچه ها فوتبال بازی میکنند  قدیمیها میگویند شما از گوپونی سیر نمیشد البته بعضیها توپونی هم میگویند

 شرمنده اگر اطلاعاتم کامل نبود  در چند روز آبنده منتظر مطالبی در رابطه بابازیهای محلی سنگ چینو ،چوگان و..باشید

               " خلیج فارس ایران،  همیشه پارسی و ایرانی است ".

persiangulf1.jpg

/ 3 نظر / 39 بازدید
یه خورده اهل ایرج

برا ما که خیلی خوب همشهریها را نمی شناسیم بهتره که فامیل افرادی که در خاطراتت نام می بری را بنویسی. مثلا شما نوشتید جمشید نجفی ، یدالله نجفی و حاج علی اکبر. ما اینجوری نمی فهمیم که حاج علی اکبر چه کسی بوده و فامیلیش چی چی بوده. اگه از افراد با مشخصات کاملتر یاد کنید خیلی بهتره. البته شاید فامیل این آقا اکبر بوده. هان. درسته یا نه؟

بهاره

مسوولان جمهوری اسلامی برای تغییر نام خلیج فارس تلاش می کنند ونه تنها به این حرکت ملی کمک نمی کنند بلکه مانع هم ایجاد می کنند به روز ملی خلیج فارس ،روز عملیات ... هم اضافه کردند واحمدی نژاد در پیام خود می گویید خلیج برادری و همکاری !از بس اقایان گفتند خلیج اسلامی عربها گستاخ شدند.