کاشت شلغم وباقلا در روستای ایراج

با کاسته شدن از گرمای هوا ویا به قول ما ایراجیها با پایان یافتن چله کاشت شلغم وباقلا در ایراج آغاز میشودبرای کاشت شلغم وباقلا از قبل باید زمین را آماده کرد اولین کار این است که باید با کلوخ کوب تمام کلوخهای زمین را نرم وهموار کرد در اکثر مواقع باقلا وشلغم را در یک زمین میکارند اما میتوان کاشت این دو  را در زمینهای جداگانه نیز انجام داد کاشت باقلا به این صورت است که یک نفر بیل میزند ویک نفر هم در پشت بیل چند دانه باقلا میریزد واصطلاحا میگویند باقلا (جوم میکنیم) البته در ردیفهای مرتب ومنظم که وقتی  باقلا سبز میشود  جلوه زیبایی به زمین ودشت میدهد در مورد باقلا قبلا مفصل برایتان نوشته ام کسانی که دوست داردمیتوانند  آرشیو وبلاگ  راببینند اما کاشت شلغم بیشتر اوقات همان روزی که نوبت آب کشاورزی است اتفاق می افتدتخم شلغم را در زمین میریزند والبته برای اینکه شلغمشان شیرین از کاردر آید تکه ای نبات نیز در میان تخم شلغم میگذارند  شلغم خود ایراج مزه تلخی دارد البته بعضیهامیگویندبستگی به زمین هم دارد شلغم ایراج بسیار درشت  است اما الان در ایراج از تخم شلغم اصفهان ومشهد استفاده میشود که شلغمهای کوچک خوش تراش وشیرینی است به قول ایراجیها شلغم هزار ویک درد را درمان میکند وخواص دارویی بسیار زیادی دارد شلغم را که کاشتند بعد از حدود یک هفته شلغم سبز میشود در ایراج معمولا به زمینهای کشاورزی هر ١۶ روز یک بار آب میدهند به جز زمینهای یونجه وسبزیجات که هر ٨ روز یک بار آب میخورند شلغم وباقلا در طول سال دچار آفتهایی زیادی میشوند که با سم پاشی تا حدودی این مشکل رفع میشود در ایراج در زمستان در دو نوبت مردم شلغم میخورند یکی صبح زود است که معمولابچه ها حاضر به بر خاستن از خواب وخوردن شلغم نیستند یک نوبت هم در غروب که در این موقع معمولا افراد خانواده هم حاضرند از برگ شلغم نیزدر آش استفاده میکنند 

 در قدیم شلغم به عنوان یک وعده غذای اصلی استفاده میشد حتی شلغم ها  را از زمین بیرون می آودندوروی آن گل میریختند تا خراب نشود و تا خرداد ماه از این شلغم استفاده میکردند اما در آوردن شلغم از زمین نیاز به وسیله خاصی دارد که معروف به میخ شلغم کنی است ومعمولا از جنس چوب است کسانی که وارد نباشند هنگام در آوردن شلغم باعث زخمی شدن شلغمها میشوند ناگفته نماند که تا به دست آمدن شلغم چندین بار باید علفهای هرز را وجین کنندوبه زمین کود بدهندودر عیدزمینهای شلغم با گلهای زرد رنگ خود دشت را بسیار زیبا میکنند ومیشود در این  زیبایی بی نظیر عکسهای خاطره انگیزی شکار کرد

خواص شلغم آن قدر زیاد است که اگر مردم می دانستند این گیاه چقدر فایده دارد تمام باغچه های خانه خود را شلغم می کاشتند.

عکس زمینهای شلغم وباقلا در ایراج

                      

     

عکسی از شلغمهایی با وزن غیر عادی در ایراج  که دوست عزیزی سال قبل این عکس رابرای ما ار سال کردند           

                  

/ 0 نظر / 7 بازدید