به بهانه روز جهانی بیابان زدایی

بیابان اگرچه به ظاهر دارای طبیعتی خشک و خشن و زیست بومی شکننده و ناپایدار است ولی در نهان خود زیبایی های منحصر به فرد و بکری دارد که البته ناشناخته و مهجور مانده است، بنابراین باید زیبایی های آن را به عنوان یکی از مظاهر محیط زیست شناخت و از آن بهره برد و به بروز پیامدهای بیابان زدایی که فقر مهاجرت و نابودی عناصر مهم منابع زیستی است، هشدار داد.شعار امسال روز جهانی بیابان و بیابان زدایی "مقابله با تخریب سرزمین برای کشاورزی پایدار" است که بر اجرای طرح های بیابان زدایی، جامع حفاظت، تعادل دام و مرتع، آبخیزداری و تهیه اجرای طرح های الگویی اکوتوریسم در مناطق بیابانی و آشنا کردن گردشگران داخلی و خارجی با زیبایی های طبیعی آن نقاط تاکید می کند.کشور ما یکی از معروفترین مناطق خشک جهان محسوب می شود که با مساحت 165 میلیون کیلومتر مربع در جنوب غربی آسیا و در نوار خشک جهان قرار گرفته است.در ایران حدود 100 میلیون هکتار از اراضی در معرض پدیده بیابان زایی قرار دارد که از این مساحت 75 میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی، 20 میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی و پنج میلیون هکتار در معرض سایر اشکال شیمیایی و فیزیکی، تخریب سرزمین همچون کاهش حاصلخیزی، شوری زایی و ... است.اما از نظرقلمرو سرزمین های بیابانی از کل مساحت کشور 43 میلیون هکتار آن در زمره اکوسیستم بیابانی است که 32 میلیون هکتار از این مساحت شامل پدیده های بیابانی فاقد پوشش گیاهی است که 20 میلیون هکتار از اکوسیستم های بیابانی تحت تاثیر فرسایش بادی است.برغم اینکه عوامل زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی و کمبود بارش کافی که نقشی به سزا در فرسایش زمین و پیشروی بیابان ها دارند، در برخی از موارد فعالیت های انسانی و بهره برداری یابی نامناسب از این منابع طبیعی کشور را نیز باید در زمره این گروه قرار داد که البته فرآیندهای فروسایی زمین و پیشروی بیابان ها در ایران در دهه های اخیر تسریع یافته است، مناطق خشک و بیابانی علی رغم محدودیت های متصور، از جلوه های بدیع و زیبایی های منحصر به فرد طبیعی برخوردار هستند که در طی میلیون ها سال پیدایش کره زمین، شکل گرفته و فضای بسیار مناسب برای گردشگرانی هستند که دل در آرامش و سکوت طبیعت سپرده اند.صنعت اکوتوریسم در بیابان، امروزه به شکل فزاینده ای در ابعاد جهانی در حال توسعه بوده و به عنوان مناسب ترین مکانیسم توسعه پایدار مناطق کویری و بیابانی قلمداد می شود.در راستای دست یابی به توسعه طبیعت گردی در مناطق بیابانی و کویری، کمیته ملی راهبردی توسعه اکوتوریسم در مناطق بیابانی و کویری نسبت به انتخاب مناطق پیشتاز توسعه صنعت گردشگری در مناطق بیابانی اقدام و دو سایت مرنجاب و شهداد به عنوان سایت های پیشتاز در نظر گرفته شده است.

               

/ 1 نظر / 7 بازدید
سجاد

مسئله حمایت از محیط زیست نیاز به مشارکت دولت داردوبس[گل]