ایراج چه خبر؟؟؟

در این چند روز تعطیلی ایراجیان زیادی به ایراج سفر کرده اند

طبق شنیده ها قبرستان گبرها را به جز آقای ساغر قرار است به چند ایراجی نیز بفروشند در این رابطه جواب روشنی از دهیار میخواهیم مازیار گرمه ای از کوچکترین آثار به جا مانده تاریخی بیشترین در آمد ر ا کسب میکند  اماما به جای مجاب کردن میراث فرهنگی برای کاوش آثار تاریخی را برای چندر غاز میفروشیم

آقای حاج مهدی نجفی عضوشورای روستای ایراج نیز در تهران به سر میبرد

امروز 4 مینی بوس توریست به ایراج آمده بودند  اول هیچ کس نبود آنها را راهنمایی کند اما از شانس خوب ما آقای اباذر نجفی مدیر سایت منک در ایراج حضور داشت وراهنمای توریستها شد توریستها قصد رفتن به گرمه را داشتند

                                                                             تمام

/ 0 نظر / 5 بازدید