فرماندار شهرستان خوروبیابانک درایراج و...

در پنجم فروردین ماه جناب فیروزی فرماندار محترم شهرستان خوروبیابانک مهمان مردم روستای ایراج بود که این دعوت توسط شرکت آزاداندیشان  در رابطه با ابهامات انتقال آب روستای ایراج صورت گرفته بود که از جناب دکتر حسنی ، آقای طالبی رییس آب وفاضلاب روستایی نایین وشورا ودهیار ایراج هم دعوت شده بود آقای دکترحسنی که در سفر خارج از کشور بودند (البته اگر درایران هم بودند صد در صد شرکت نمی کردند) آقای طالبی هم که تشریف نیا وردند ازاعضای شورا ودهیار هم فقط آقای غلامرضا نجفی در جلسه حضور پیداکردند واین جلسه وگفتگو نزدیک به چهار ساعت شاید هم بیشتر طول کشید اول از همه آقای فرماندار از ایراجیها خواست به جز انتقال آب اگر مشکل دیگری هم هست میتوانند  بازگو کنند ایراجیها هم از مشکلاتی همچون نبودن امنیت ودزدی از خانه هایی که صاحبانش در ایراج نیستند،واگذار نکردن زمین توسط بنیاد مسکن ،میراث فرهنگی و.... اما بحث اصلی در رابطه با آب بود که تمام حضار وتمام کسانی که صحبت کردند همه مخالف انتقال آب بودندآقای فرماندار هم در مورد مسائل مطرح شده جواب دادند که بعضی ازجوابها خوب وقانع کننده بود وبعضی هم نه وجلسه بدون هیچگونه نتیجه ای پایان یافت وشخص فرماندار هم متوجه این موضوع که نتوانسته اند مردم را قانع کنند شدند جناب آقای فیروزی مشکلات ایراج را زیر سر وبلاگ نویسان میداند واین موضوع را چندین بار مطرح کرده اندواز آن طرف هم میگویند ما به وبلاگها با دید مثبت نگاه میکنیم حتی از بچه کویر هم خواستد اگر میخواهد بچه کویر باشدباید بیاید ودر ایراج زندگی کند!!! آقای فرماندار ما در هر کجا باشیم در ایراج یا در هرکجای ایران یا حتی خارج از ایران باز هم بچه کویریم ودلمان برای ایراج می تپد وخواستار شکوفایی وآبادانی ان هستیم انتظار شنیدن چنین صحبتهایی را از شما نداشتیم نظر آقای فرماندار این بود که وبلاگها چیزی ننویسید وسعی کنید سکوت کنید وبا زیرکی خاصی نیز این مورد را گوشزد کردند ایشان خطاب به آقای دانا مدیر وبلاگ شهید جاوید الاثر ایراج گفتند سعی کنید وبلاگهایتان مانند اقای دانا باشد در رابطه با عرفان و شهدا و...  (فیلمش هم موجود است )در حالی که منظور اصلی ایشان این بود که شما هم وبلاگتان را تعطیل کنید وبلاگ اقای دانا از اذر ماه سال ٨٨ به روز نشده است وفکر میکنم تنها وبلاگی بود که در رابطه با انتقال آب هیچ مطلبی ننوشتند وجالبتر اینجا بود که آقای فرماندار در برابر انتقادات شدید ایراجیها گفتند که کسانی که خارج از ایراج زندگی میکنند نمیتوانند در امور داخلی روستا دخالت کنند آقای فرماندار چرا نمیتوانیم؟؟البته یکی از حضار هم به آقای فرماندار گفت ما ایراجی هستیم پدر ومادرمان اینجا زندگی میکنند  اینجازادگاه ماست چگونه نباید حساسیت نشان دهیم یک سال در هر کجایی که کار میکنیم برای عید نورزو به ایراج میاییم پس ایراج را دوست داریم و سرنوشتش برایمان مهم است آقای فرماندار همین شرکت آزاداندیشانی را که شما از آن تعریف وتمجید میکنید چه کسانی پایه گذارش بودند همین ایراجیهایی که خارج از ایراج ساکنند پس ما ایراجمان را دوست داریم وبرای هر اتفاقی که در ایراج بیفتد میتوانیم نظرمان را اعلام کنیم  وحساسیت نشان دهیم مورد بعد میراث فرهنگی است جناب فرماندار در رابطه با تپه های باستانی ایراج گفت ما مدافع وحامی  میراث فرهنگی هستیم اما چرا میراث فرهنگی کار کاوش در ایراج را شروع نمی کند آقای فرماندار کوتاهی از ما نیست از مسئولین است اگر همین اشیاء یافته شده مربوط به دوران اسلام بود خود شما اولین کسی بودید که پیگیر این کار می شدید من نمی دانم چرا مسئولین با فرهنگ قبل از اسلام این همه ضدیت دارند در ضمن مسئولین میراث فرهنگی هم  در هر دفعه نبود بودجه وامکانات را بهانه قرار می دهند ومیگویند عجله نکنید این کاززمان بر است و.... پس ما زحمتمان را کشیدیم جناب فرماندار مگر زمانی که ما فریاد میکشیدیم این آثار را از بین نبرید وبا با شما چندین بار تماس گرفبیم  شما هیچ کمک ویا حمایتی از ما کردید؟ واگر هم میگویید با میراث فرهنگی  نامه نگاری کرده اید ویا پیگیری کرده اید سایت و یا وبلاگی راه اندازی کنید وکارها واقدامات خود را به اطلاع عموم برسانید اما بحث اصلی در این نشست در رابطه با آب بود جناب فرماندار جوابهای قانع کننده ای نداد و خیلی از سوالها در این رابطه را بی پاسخ گذاشت البته این نشست تا حدودی نیز به مسائل حاشیه ای کسیده شد آقای فرماندار فرمودند که این آب متعلق به ایراج نیست وما هر کاری میتوانیم با این آب بکنیم وبعد هم گفتند که ما تضمین میدهیم این آب به غیر از هفتومان وحسین آباد به هیچ جای دیگری نرود و اگر روزی ایراج با کمبود اب مواجه شد انتقال آب متوقف خواهد شد وبه قول یکی از دوستان که گفت حالا امدیم چند ماه دیگر نه یک سال دیگر ایراج با کمبود آب مواجه شد ان وقت چه؟ بیش از ٢٠٠ میلیون هزینه شده آیا شما واقعا حاضرید انتقال اب را متوقف کنید جناب فرماندار هم فرمودند این کار کارشناسی شده است اما همان شخص گفت اگر این کارشناسان هم مانند روستای هفتومان اشتباه کرده باشند چه ؟در هفتومان کارشناسان ٣ حلقه چاه حفر کردند هیچ کدام هم به آب نرسید آقای فرماندار همان طور که آقای حاج جعفر اکبر گفت کاری کنید که مردم راضی باشند مردم سه روستای ایراج ،اردیب،عروسان از این کار ناراضیند ومطمئن باشید ناراضی بودن مردم عاقبت خوبی نخواهد داشت. آقای فرماندار در ادامه صحبتهایشان از شورا ودهیار ایراج هم تعریف وتمحید کردند وگفتند که با شورا ودهیار همکاری کنید ؟؟ از این بندگان خدا اینقدر انتقاد نکنید جناب فرماندار ما از ان آدمهایی نیستیم که بیهوده برای کسی چه چه وبه به کنیم وتعریف وتمجید الکی هر کار مثبتی که انجام شده است پشت سرش تقدیر هم بوده وهر جایی هم که لازم بوده ما انتقاد کرده ایم مدیریت در روستاهاباید از حالت سنتی خود خارج شود وفرهنگ انتقادپذیری باید نهادینه شود شما می گوید پیشنها بدهید ایده بدهید شما ارشیو وبلاگها را نگاه کنید وببینید ایا ما تا به حال هیچ پیشنهادی که به نفع ایراج باشد وهزینه آنچنانی هم نداشته باشد ارائه نکرده ایم اما کو گوش شنوا؟؟؟ همچنین آقای فرماندار گفتند اب جزء انفال است وخاص روستا ویا جای مشخصی نیست البته ما این را هم نفهمیدم که بالاخره این آب  برای مصرف شرب است ویا غیر شرب همچنین آقای فیروزی اشاره ای به جلسه ای که در آن با انتقال آب موافقت شده است کردند در حالی که شورا ودهیار ایراج شرکت در چنین جلسه ای وچنین توافقی را تکذیب میکنند خلاصه در اخر هم به هیچ جمع بندی ونتیجه ای نرسیدیم اما پیشنهاداتی در رابطه با موافقت مردم ایراج با انتقال اب مطرح شد واین که باید امتیازاتی به ایراج اعطاء شود از جمله  برطرف کردن مشکل فاضلاب،نصب کنتور روی خروجی انتقال آب ودر صورتی که یکی از روستاهای جنوبی بخواهد بخش شود باید اولویت با ایراج باشد وهمچنین جمعیت روستاهای  حسین اباد وهفتومان هم  روی جمعیت ایراج حساب شود هر گاه که احساس شود ایراج با کمبود آب مواجه است انتقال اب در اسرع وقت متوقف شود وکمک به رونق صنعت گردشگری وتوریسم در ایراج(البته این یکی را خودم اضافه کردم)  همچنین کمک جناب فرماندار به این موضوع که صحبتهایی با وزارت نیرو وجهاد کشاورزی داشته باشند تا با تعامل این دو وزارت خانه حداقل مردم در ایام عادی سال از آب چاه خندق که بسیار مطلوب است استفاده کنند من فکر میکنم که این پیشنهادات کاملا سخاوتمندانه بوده است هر چند باید چند بند دیگر هم اضافه میشد اما فعلا به همین چند مورد بسنده میکنیم

اما در آخر تشکر ویژه دارم از فرماندار محترم شهرستان خوروبیابانک جناب آقای فیروزی که با شرکت در این نشست نشان دادند که به دنبال حل مشکلات مردم هستند ویک تشکر مخصوص بچه کویری ازجناب فرماندار به دلیل صبر وحوصله ای قابل تحسینشان با اینگه گاهی انتقادات تند بود اما جناب فرماندار با متانت وخونسردی کامل به انتقادات و سوالات جواب دادند کاش مسئولین در این مورد اقای فرماندار را الگو ی خود قرار دهند حداقل به حرف ودرد مردم گوش دهند و امیدواریم که این گونه جلسات ونشستها ادامه داشته باشد  با آرزوی سلامتی وتوفیق روزافزون آقای فیروزی در خدمت به مردم

/ 1 نظر / 95 بازدید
عبداله

جناب آقامحمدباسلام خدمت شما مشکل اینجاست که همه مافقط خودمان رامی بینیم الان یک نگاه به خواسته های خودتان بکنیدواقعاَنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بامامردم چه بکند؟