شوخی با ایراجیها وغیر ایراجیها

هر کدام از شخصیتهای زیر که ایراجی وغیر ایراجی هستند چه کتابی را دوست دارند این نوشته فقط وفقط طنز می باشد. تمامی این کتابها واقعی بوده وهیچکدام من در آوردی نیست حتما تهیه کنید وخودتان واحیانا کوچولوهایتان از خواندن آن لذت ببرید


سید ابوالفضل رضوی:کتاب حسنی با هر کسی دوست نمیشه

غلامرضا نجفی: کتاب حسنی ما قوی شده

حاج مهدی نجفی:کتاب حسنی دسته گل داده به آب

بچه کویر: حسنی به شیر گاز دست نزنی

حاج رسول دانا : کتاب حسنی دروغ دیگه بسه

حسن اشرف:کتاب حسنی ونقشه هاش

محمود کاشف : کتاب حسنی میگه آی دندونم

محمد مهدی عشقی:کتاب حسنی وآفتاب ومهتاب

حبیب ثابتی:کتاب حسنی تو شهر بستنی

نورمحمد یزدانی : کتاب حسنی فقط یه مو داشت

احمد فیروزی:حسنی ما عینکی شد دنیا واسش چه رنگی شد

فرماندارنایین:کتاب حسنی ودیو خشکسالی

بخشدار خور:حسنی پسر خوب محله

حاج امیر عشقی:حسنی شده بی دوندون

دهیار ایراج :کتاب حسنی وآرزوهای بزرگ

آروون وخجه: کتاب حسنی کجاست؟تو رویا رفته به دور دنیا

مصطفی ایزدی :کتاب حسنی ومرغ حنایی

فضل الله اکبر:کتاب حسنی وتنبلیهاش

حاج جعفر اکبر:کتاب حسنی با جیب پر پول

حاج محدرضانجفی:کتاب حسنی ودوستی خاله خرسه

حسن عشقی(دکتر): کتاب حسنی ما مریض شد دکتر براش عزیز شد

شورای روستای اردیب: کتاب حسنی یه پارچه آقا،حسنی گل تو باغا

حمید زاهد:کتاب حسنی شاگرد اوله آسیاب به نوبت حسنی

یه پیر زن ایراجی : کتاب حسنی شده بخشنده

محمد رضا نجفی(فوتبالیست تنهای ایراجی): کتاب حسنی میای بازی کنیم؟ نه نمیام

/ 1 نظر / 4 بازدید