به جای پودر رختشویی لباسهایمان را با اشنون و چوبک بشوییم

گرانیها وتورم همچنان ادامه دارد وچند روز قبل شاهد گران شدن پودرهای شوینده اعم از دستی وماشینی بودیم بیچاره ما قشر مستضعف وآسیب پذیر که بیشترین لطمه را میخوریم حدود 30 سال قبل که هنوز خبری از پودرهای رختشویی ویا به قول قدیمیها (فابر وبرف نبود) مردم روستای ایراج لباسهایشان را وحتی تن وبدنشان را با استفاده از دو گیاه به نام اشنون وچویک میشستند به این صورت که این گیاهان را از ریشه میکندند وپس از خشک شدن ریشه ،ریشه اش را میکوبیدند واستفاده میکردند وچه کفی هم داشت خیلی خوب هم تمیز میکرد فکرش را بکنید بریم در مغازه آقا بی زحمت یه بسته اشنون بده اقا یه بسته گل سر شور بده .. من فکر مینکم اگر دولت خدمت گزار همین گونه ادامه دهد تا چند وقتی دیگر باید فکر خیلی چیزهای دیگر هم باشیم به جای شامپو از گل سر شور استفاده کنیم فقط یک بار درسال برنج بخوریم آن هم فقط عیدها مثل زمانهای قدیم یعنی وقتی برنج ببینیم حمله ور شویم وبگوییم آخ جون برنج واگر وضع همینگونه ادامه پیدا کند احتمالا  تا چند وقت دیگر پول برق و آب و..هم بالا رفته و به هزینه ها اضافه میشود دیگه صرف نمیکنه آدم از یخچال استفاده کنه تازه من به فکر مشک وکوزه برای آب خنک هستم همین طور برای نگهداری از گوشت هم از زمان قدیم یک چنبره از مادر بزرگم ارث رسیده به من گوشت را هم در آن نگه داری میکنم خیلی ساده وراحت و اگر رایحه دل انگیز خوش خدمت همچنان ادامه پیدا کند باید برای جا به جایی خودمان و انتقال بارهایمان به فکر خرید اسب وخر وشتر هم باشیم به جای کولر هم که باد بزن داریم کلا دیگه همه چیز سنتی میشه به به این است رایحه خوش خدمت که هر روز مردم باید دغدغه فردا را داشته باشند وهر روز با یک گرانی تازه روبه رو شوند وسبد خرید خانواده ها روزبه روزخالیتر از دیروز باشد.

                  عزیزم یه سبد پر از خالی همه تقدیم تو باد. 

                              

 

                     

 

/ 1 نظر / 103 بازدید